Oznaczenie CE i znak CE?

Skrót CE pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne, co po polsku oznacza zgodny z dyrektywami UE. Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie oznacza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw nowego podejścia, łącznie z wymaganiami dotyczącymi procedur oceny zgodności.

Oznakowanie CE uważane jest za podstawową informację zarówno dla państw członkowskich, jak i dla stron trzecich, np. dystrybutorów, konsumentów i innych użytkowników. Państwa członkowskie powinny przyjąć, że wyrób z oznakowaniem CE spełnia wszystkie wymagania odpowiednich dyrektyw regulujących nadanie tego oznakowania. Zgodnie z tym państwa członkowskie nie mogą na swoim terytorium zabraniać, ograniczać ani utrudniać wprowadzania na rynek i oddawania do użytku wyrobu z oznakowaniem CE, chyba że to oznakowanie zostało naniesione z naruszeniem obowiązujących zasad.

Oznakowanie CE nie powinno być wykorzystywane do celów komercyjnych. Oznakowanie CE nie jest znakiem potwierdzającym pochodzenie wyrobu ani też nie oznacza, że dany wyrób został wyprodukowany w UE. Oznakowanie CE nie jest też znakiem poświadczającym bezpieczeństwo wyrobu ani jego jakość.

 

 

 

Wygląd znaku CE (po lewej stronie) jest dokładnie określony. Logo China Export różni się od niego tylko jednym detalem i mniejszym ostępem pomiędzy literami.
 
Warto dokładnie mu się przyglądać, bo są fałszerze etykiet. Niektóre importowane produkty są oznaczone logotypem CE , który do złudzenia przypomina znak CE, ale oznacza China Export.
 
Niedawno usłyszałem ciekawą rzecz, która miała miejsce na  Międzynarodowych Targach Spawalnictwa. Pojawili się tam chińscy producenci urządzeń spawalniczych którzy oferowali swoje wyroby łudząco w niektórych przypadkach przypominające liczące się firmy w produkcji urządzeń, którzy (nie mówię wszyscy ale połowa) oferuje swoje produkty oznaczone jako CE - China Export. W katalogach  tych producentów zostały zamieszczone informacje o zasilaniu spawarki 220 V lub 380 V. Producenci, których produkt jest faktycznie zgodny z dyrektywami europejskimi podają w swoich katalogach zasilania 230 V lub 400 V. W supermarketach  często można spotkać wspomniane wyżej urządzenia spawalnicze Made by ChRL, są tanie i często o bardzo dobrych parametrach ale warto też pamiętać że te urządzenia mają być przede wszystkim bezpieczne.

Komentarze

Waldek

2014-06-19 03:36

Made in C.E. Wykonane we Wspólnocie Europejskiej (Européenne Communauté w języku francuskim).