Outsourcing czyli kompleksowe usługi - leasing pracowników i specjalistów.

 
Outsourcing czyli kompleksowe usługi - leasing pracowników i specjalistów.
 
Wiele się ostatnio mówi i pisze w mediach na temat outsourcingu. Modne jest również pojęcie outsourcing personelu. W tym kontekście warto przypomnieć definicje leasingu pracowniczego. Usługa outsourcingu pracowniczego, określana jest również jako leasing pracowników, polega na "wypożyczaniu" (wynajem) pracowników przez firmę. Pracownik fizycznie wykonuje swoją pracę w danym przedsiębiorstwie, ale formalnie jego pracodawcą jest inny podmiot.
Leasing pracowniczy – jest to dokładnie wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej, a pomiędzy podmiotami gospodarczymi zawarta jest umowa.
 
Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu personelu przez przedsiębiorstwa jest możliwość:
 • redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
 • uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
 • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
 • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
 • pojawienie się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
 • realizacji działań i czynności trudnych do wykonania lub niemożliwych do kontrolowania.
 
 
Kompleksowe usługi outsourcing'u personelu
Firma outsourcigowa, jak na przykład Mercury Europe www.mercuryeurope.net, zajmuje się dostarczaniem wykwalifikowanych pracowników dla firm z różnych branż w formie leasingu pracowniczego. Świadczy również całościowe usługi doradcze i rekrutuje fachowców pod kątem konkretnych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstwa, które obsługuje. Może także zatrudniać specjalistów oraz pracowników fizycznych z Białorusi, Ukrainy, Rosji do pracy na terenie Polski.
Pracownicy są rekrutowani i sprawdzani przez doświadczonych fachowców. Weryfikacja i selekcja pracowników gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Mercury Europe zapewnia doświadczony, godny zaufania i rzetelny personel. Jest to bardzo wygodna forma usługi dla firm, które potrzebują pracowników na pewien czas i nie chcą podwyższać kosztów operacyjnych, a muszą wykonać wysokiej jakości produkcję, inwestycję lub zrealizować zadanie lub pracę.
 
 
Oferta leasingu pracowników jest dedykowana do pracodawców, którzy:
 • Poszukują zmotywowanych pracowników, których nie zniechęca ciężka praca i którzy nie zrezygnują przed upływem terminu umowy.
 • Chcą skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie tracić czasu na formalności związane z zatrudnianiem specjalistów z zagranicy.
 • Szukają znaczących oszczędności kosztów pracy bez konieczności wyboru mniej wykwalifikowanych pracowników.
 • Pragną mieć solidne, zdyscyplinowane i profesjonalne kadry pracownicze.
 • Potrzebują zachować ciągłość procesu pracy lub produkcji bez martwienia się o sprawyformalne tj. nadgodziny, brak pracowników, pracę w weekend'y itp.
 
O popularności i wadze tematu świadczy również fakt, że ostatnio odbyła się w dniach 4 i 5 IV br w Kielcach poważna konferencja na temat rozwoju outsourcingu. Według Harvard Business Review Polska rośnie znaczenie outsourcingu w naszym kraju. Wynika to z badań prowadzonych od czterech lat przez ArchiDoc przy współpracy z Instytutem Ipsos. W badaniach dotyczących skali wykorzystania i oceny usług outsourcingowych bierze udział ok. 200 dużych polskich firm, które zatrudniają powyżej 249 osób lub posiadają obroty powyżej 200 mln zł. Jak wynika z ostatniej edycji badania, przeprowadzonej pod koniec 2010 roku, rośnie liczba firm korzystających z outsourcingu. Na takie rozwiązanie zdecydowała się ponad połowa (58%) spośród organizacji objętych badaniem. Coraz więcej firm traktuje leasing pracowników już jako element strategii i ma coraz większą wiedzę na temat outsourcingu. W przypadku ponad 80% badanych firm decyzję o powierzeniu części procesów zewnętrznym partnerom podejmuje zarząd danego przedsiębiorstwa.
 
 
Mercury Europe - obsługa linii produkcyjnych, budownictwo, konstrukcje i spawalnictwo!
Klienci firm z sektora produkcyjnego wymagają coraz wyższej jakości produktów i coraz krótszych terminów realizacji zamówień, co daje w konsekwencji efekt w postaci obniżenia cen towarów i zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. Coraz ważniejsza staje się dla nich również jakość obsługi klienta. Wszystko to powoduje, że firmy stają z jednej strony przed koniecznością ograniczenia kosztów, a z drugiej strony, zależy im na zatrudnieniu specjalistów i dobrego personelu. Rozwiązaniem, które pozwala firmom sprostać wszystkim tym wymaganiom, stawianym przez rynek, jest outsourcing pracowników z krajów Wschodniej Europy.
Rekrutowani przez Mercury Europe pracownicy są selekcjonowani pod kątem konkretnego zamówienia i rodzaju branży, tak, żeby spełniali odpowiednie wymagania.
 
 
Konstrukcje stalowe i spawanie - Mercury Europe oferuje firmom specjalistów, którzy wykonują profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie montażu różnego rodzaju konstrukcji stalowych.
Rekrutowani i polecani specjaliściznajdują pracę przy wykonywaniu konstrukcji obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych i magazynowych, przy realizacji prac montażowych w obiektach sportowych, centrach handlowych i targowych oraz obiektach specjalnego przeznaczenia. Firma działa na terenie całej Polski. Prowadzi również prace w miejscach trudno dostępnych. Dzięki profesjonalnym i doświadczonym pracownikompotrafi realizować zlecenia trudne i nietypowe. Zapewnia też nabór wyszkolonych i sprawdzonych spawaczy oraz monterów, którzy profesjonalnie wykonują zlecone im prace i mają opanowane różne techniki spawania.
 
 
W Polsce outsourcing jest koncepcją stosunkowo nową, wobec czego przedsiębiorstwa nie znają jeszcze w pełni jego możliwości. Polskie firmy dopiero w ostatnich latach zaczęły dostrzegać możliwości i szanse, które niesie za sobą leasing pracowników.
Mimo wszystko wydaje się, że popularność tej formy zarządzania firmą to nie jest jedynie trend, czy moda, gdyż rozsądne i profesjonalne podejście do tematu powinno przynieść firmom jednak więcej korzyści niż strat. Korzyści są bowiem w tym przypadku konkretne i wymierne, podczas gdy wady mają głównie hipotetyczny charakter, a zagrożenia można znacznie ograniczyć.

Outsourcing personelu – podsumowanie i konkluzja

Zachowując więc należyte zasady staranności i przy założeniu profesjonalizmu po obu stronach można oczekiwać po współpracy w ramach outsourcingu zwiększenia efektywności prowadzonej działalności z wszystkimi tego pozytywnymi konsekwencjami. 

  

Komentarze

Leszek

2013-04-19 00:42

Ciekawe informacje