Nieszczelności w układach chłodniczych i układach klimatyzacji

Jak przeciwdziałać nieszczelnością w układach chłodniczych i klimatyzacjach?

 

 

WYZWANIE :

Największym wyzwaniem w procesie lutowania układów chłodniczych i klimatyzacji, są nieszczelności jakie mogą powstać.

 

Przyczynami mogą być:

  • źle dobrane spoiwo
  • przegrzanie lutowanego materiału
  • zanieczyszczenia uniemożliwiające zwilżanie lutowanych powierzchni

 

ROZWIĄZANIE:

Aby uniknąć w/w problemów należy zastanowić się jakie spoiwa należy użyć, tak aby cały proces przebiegał bez zarzutów.

Można zastosować:

 

1. Luty srebrne

Częste zastosowanie mają luty srebrne np. Ag40Sn. Lut ten charakteryzuje się bardzo dobrym płynięciem. Pracuje w temperaturze 650-710°C, przez co wykorzystanie go jest korzystne w porównaniu z innymi spoiwami, jakie pracują w wyższych temperaturach. Niższa temperatura topnienia spoiwa nie wymaga długiego podgrzewania łączonych materiałów. Aby osiągnąć najlepszy rezultat złącze należy podgrzewać równomiernie, aż do momentu, gdy przyłożony do krawędzi lut będzie się swobodnie topił i w całości wypełni szczelinę. Stosując luty na bazie srebra należy użyć topnika. Najczęściej stosuje się pręty srebrne w otulinie. Można zastosować też pręt bez otuliny razem z topnikiem w postaci pasty. Po procesie lutowania topnik należy dokładnie usunąć. Lut Ag40Sn zapewnia antykorozyjność i trwałość lutowanego połączenia przy małym zużyciu spoiwa. Spoina odporna jest na temperaturę pracy do 200°C.

 

 

2. Luty miedziano-fosforowe (CuP) i srebrno-miedziano-fosforowe (AgCuP)

 

Aby obniżyć koszty produkcji, można zastosować spoiwa CuP lub AgCuP. Pamiętać trzeba jednak, że choć świetnie nadają się one do lutawania układów klimatyzacji i układów chłodniczych, pracują one w wyższej temperaturze niż spoiwa srebrne.

- spoiwa CuP – 710-880°C (w zależności od gatunku spoiwa)

- spoiwa AgCuP – 650-810°C (w zależności od gatunku spoiwa)

 

a) spoiwa CuP

Są to najtańsze spoiwa stosowane do połączeń miedzi z miedzią (Cu+Cu). Zapewniają antykorozyjność i trwałość lutowanych materiałów przy małym zużyciu spoiwa. W przypadku połączeń Cu+Cu nie jest wymagane użycie topnika.

 

b) spoiwa AgCuP

Spoiwa tańsze od lutów na bazie srebra ze względu na to, że zawartość w tych lutach mieści się w granicach 0,3-18%. Świetnie płyną co ułatwia lutowanie. Podobnie jak w przypadku spoiwa CuP, przy lutowaniu Cu+Cu nie jest wymagany topnik.

 

Luty na bazie cynku

W dzisiejszych układach klimatyzacji i układach chłodniczych stosuje się również połączenia rurek aluminiowych z rurkami miedzianymi. W tym przypadku możliwe jest połączenie ich z wykorzystaniem procesu lutowania. Do tego rodzaju połączeń stosuje się spoiwa na bazie cynku takie jak ZnAl22 lub ZnAl2. Są to spoiwa najczęściej zawierające topnik w formie rdzenia. Płomień palnika należy kierować głównie na rurkę miedzianą i równomiernie podgrzewać oba materiały. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury przyłożyć spoiwo do krawędzi do momentu, gdy całe wypełni szczelinę. Po lutowaniu należy usunąć pozostałość topnika.

 

 

 

PODSUMOWANIE:

Zastosowanie w/w materiałów i aplikacji pomoże w uzyskaniu lepszej jakości połączeń i wzroście szczelności lutowanych elementów.

W naszej ofercie można znaleźć jeszcze inne spoiwa, które nasi specjaliści mogą pomóc dobrać do różnego rodzaju procesów stosowanych podczas napraw, montaży, czy tez produkcji .

 

 

 

Rafał Lewandowski
RYWAL-RHC