Jak zmniejszyć ilość zanieczyszczeń przedostających się do wnętrza prowadnika drutu?

Częstym problemem, o którym się jednak zapomina jest przedostawanie się dużych ilości różnego rodzaju zanieczyszczeń do wnętrza prowadnika drutu. Pozostałości mydeł czy innych substancji ciągalniczych, pyły produkcyjne lub po prostu warstewka miedzi, niewłaściwie nałożona na rdzeń, łuszcząca się i odpadająca to jedne z problemów jakie może napotkać spawacz.

 

Rysunek 1 Poniżej wprowadzenia drutu do podajnika (lewy dolny róg) i pod rolkami podajnika

widoczne są szare drobiny środka ciągalniczego.

 

 

 


Rysunek 2 Duże ilości drobinek powłoki miedzianej na elementach podajnika

  

Rysunek 3 Bardzo intensywne zanieczyszczenie tulejki prowadnika

 

 

     Zanieczyszczony prowadnik drutu utrudnia swobodne przemieszczanie się spoiwa wewnątrz co z kolei wpływa na niestabilność procesu. Dodatkowo pewne ilości zanieczyszczeń przedostających się do spoiny mogą powodować powstawanie niezgodności spawalniczych a tym samym generować dodatkowe koszty związane z naprawą danej spoiny.


Częste wymienianie prowadnika (spirali) co nie jest odkrywcze nie jest ekonomicznym rozwiązaniem. Można ewentualnie co jakiś czas przedmuchać prowadnik za pomocą strumienia sprężonego powietrza ale taki zabieg nie usunie wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz (jedynie te luźne).


Jak się zatem zabezpieczyć aby nie dochodziło do takich sytuacji? Lub aby w jak największym stopniu ograniczyć te problemy małym kosztem?


Okazuje się, że rozwiązanie jest bardzo proste.

 

     Do tego celu można zastosować klips stalowy służący do spinania dokumentów. Na drucie spawalniczym składa się kawałek filcu. Szczęki klipsa zaciskając się na nim powodując zatrzymywanie znacznej ilości zanieczyszczeń. Po pewnym czasie dochodzi do zużycia filcu i należy przesunąć go w inne położenie, zużyć (zabrudzić) i wymienić na nowy.

 
Rysunek 4 Klips z umieszczonym wewnątrz kawałkiem filcu

 

Na powyższym zdjęciu zastosowano klips stalowy o szerokości 19mm, wykorzystany filc ma wymiary 20x25mm. Konstrukcja elementu powoduje ciągłe zaciskanie się szczęk na filcu a tym samym na drucie spawalniczym dzięki czemu spoiwo jest cały czas wycierane przez filc.
 
Ważnym jest aby nie stosować klipsów o większych rozmiarach ponieważ po założeniu filcu nie będzie on idealnie dociskał drutu spawalniczego - powstaną szczeliny. Dla poprawy efektywności można zastosować dwa "czyściki"; jeden za drugim, z których pierwszy spełniałby role zgarniaka a drugi ostatecznego usunięcia zanieczyszczeń.

 

 


Rysunek 5 Klips i filc stosowane do oczyszczania drutu spawalniczego


 

     Kolejne zdjęcie ukazuje przepracowany filc. Widoczne są znaczne ilości zanieczyszczeń; po dotknięciu palcem można odczuć wrażenie, że filc jest tłusty (coś podobnego gdybyśmy spryskali palec smarem miedzianym).

 

 

Rysunek 6 Przykłady zabrudzonych filców

  

Rysunek 7 Zanieczyszczenia usunięte z drutu spawalniczego

 

 

     Podsumowując, po zastosowaniu "czyścika drutu"  zaobserwuje się widoczną poprawę przy realizacji procesów spawalniczych; zmniejszenie oporów podawania, łatwość i płynność przy dostarczaniu spoiwa do jeziorka spawalniczego. Zmniejszenie ilości niezgodności spawalniczych spowodowanych zanieczyszczeniami z „zewnątrz” i oszczędność na wymianie prowadników drutu mówią same za siebie.

 

 Materiał został opublikowany na Portalu Techniczno - Spawalniczym ALWAREZ w dniu 06.01.2016r.                                                                                      

     Paweł Wilk 

 

 

  

Komentarze