XXI. NAUKOWO-TECHNICZNA KRAJOWA KONFERENCJA SPAWALNICZA

 

Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP
Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących  i Diagnostyki Technicznej – SIMP O/Szczecin
                                                       Biuro Techniki Spawalniczej „BM”
 
Zapraszają do udziału w:
XXI. NAUKOWO-TECHNICZNEJ KRAJOWEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ
na temat:
„postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania”
                                  Międzyzdroje 26. – 28.05.2015 (Hotel WOLIN w Międzyzdrojach)
 
Program ramowy:
* sesje referatowe + wystawa techniczna   + imprezy towarzyszące:  26. i 27 maja
*   wycieczki techniczne28. maja
 
 
·         zgłoszenia uczestnictwa w konferencji na druku zgłoszeniowym (do pobrania od grudnia br.) - do wyczerpania miejsc hotelowych
·         zakwaterowanie uczestników w pokojach jedno-/dwuosobowych. Cena odpowiednio:154 lub 112 zł (doba/osobę). Rezerwację miejsc w hotelu dokonują organizatorzy na koszt uczestnika
·         opłata za uczestnictwo wynosi: 1.205,40 zł brutto (980+23% VAT) od osoby. Dla Autorów referatów merytorycznych 738 zł brutto (600+23% VAT), ale tylko dla jednej osoby, gdy referat ma więcej współautorów. Opłata obejmuje wszystkie koszty pobytu, za wyjątkiem hotelu
·         referaty będą opublikowane w "Przeglądzie Spawalnictwa"
·         termin nadsyłania gotowych referatów do recenzji: do 31-03-2015. Referaty nadesłane później mogą być wygłaszane bez drukowania
·         tekst referatu/komunikatu musi być zgodny ze "wskazówkami dla autorów" - do pobrania na stronie: www.saperski.com.pl
·         producentów / dystrybutorów urządzeń, materiałów i osprzętu spawalniczego, pochodnego i badań NDT, zapraszamy do uczestnictwa w wystawie technicznej i/lub do zamieszczenia ogłoszeń, reklam i artykułów promocyjnych w konferencyjnym numerze "Przeglądu Spawalnictwa"
 
Wstępny plan konferencji
Wtorek, 26 maja
8.30   -   8.50 Otwarcie konferencji
8.50   - 13.30 Prezentacja referatów (4 sesje)
13.30 - 14.20 Obiad
14.20 - 16.30 Prezentacja referatów (2 sesje)
16.30 - 19.00 Zwiedzanie wystawy technicznej
20.00              Spotkanie koleżeńskie
 
Środa. 27 maja
8.30   - 13.10 Prezentacja referatów (4 sesje)
13.10 - 14.00 Obiad
14.00 - 16.10 Prezentacja referatów (2 sesje)
16.10 - 19.00 Zwiedzanie wystawy technicznej
20.00              Wieczór koleżeński
 
Czwartek, 28 maja
9.00   Wyjazd na wycieczkę techniczną. Planowane są 3 wycieczki do: terminalu LNG, Morskiej Stoczni Remontowej oraz do fortu Gerharda - wszystko w Świnoujściu
 
 
Pełna informacja o konferencjina stronie: www.saperski.com.pl
 
Kontakt:
* Bogusław Olech (badania nieniszczące) tel.: 601-795-718; e-mail: boguslawolech@wp.pl  
* Marek Saperski (spawalnictwo, sprawy formalne i organizacyjne) tel.: 601-669-521; e-mail: biuro@saperski.com.pl   
 
 
 
                    Korespondencję prosimy kierować do Biura Konferencji:
·         elektronicznie: biuro@saperski.com.pl 
·         faxem: 91 487 88 19 (24h)
·         listy, przesyłki: Przedsiębiorstwo „BM”, ul. Łukasiewicza 1A, 71-317 Szczecin                        
·         kontakt bezpośredni tel.: 601 669 521
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH!
 
 
        
Komitet Organizacyjny