Wpis: Studia podyplomowe

Dane firmy
Nazwa: Politechnika Warszawska Zakład Inżynierii Spajania
Adres: Narbutta 85
Kod pocztowy i miasto: 02-524 Warszawa
Telefony: (22) 8499621
E-mail: zis@wip.pw.edu.pl
Strona www: www.zis.wip.pw.edu.pl/st_pd/edycja_14_15.html

Opis usług i produktów
Osoby dbające o swoją przyszłość zawodową zapraszamy na II edycję studiów podyplomowych „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)” Studia odbywać się będą na ul. Narbutta 85 w Warszawie. Studia trwają dwa semestry a ich koszt wynosi 8500 zł za dwa semestry. Wymagania wstępne Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o wytyczne IIW IAB-252r1-11/sv-00 i wymagania Instytutu Spawalnictwa W-01/IS-67 (wydanie 13) dla tzw. I drogi (od I części kursu IWE). Kandydat na studia podyplomowe powinien legitymować się co najmniej dyplomem inżynierskim, po min. 3,5 roku studiów I stopnia na jednym z kierunków zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakończonych pracą dyplomową ściśle związaną z zakresem: „mechaniki” dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Leśna „budowy statków” dla