Zarządzanie jakością w spawalnictwie

PN-EN 1011-1:2001
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego

PN-EN 1011-1:2001/A1:2005
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 1: Ogółne wytyczne dotyczące spawania łukowego

PN-EN 1011-1:2001/A2:2005
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego

PN-EN 1011-2:2004
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych

PN-EN 1011 -2:2004/A1:2005
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych

PN-EN 1011-3:2002
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali Część 3: Spawanie łukowe stali nierdzewnych

PN-EN 1011 -3:2002/A1:2005
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 3 Spawanie łukowe stali nierdzewnych

PN-EN 1011-4:2002
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 4: Spawanie łukowe aluminium i stopów aluminium

PN-EN 1011-4:2002/A1:2005
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 4: Spawanie łukowe aluminium i stopów aluminium

PN-EN 1011-5:2005
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 5: Spawanie stali platerowanej

PN-EN 1011-6:2006
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 6 Spawanie wiązką promieniowania laserowego (oryg.)

PN-EN 1011-7:2005
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 7. Spawanie wiązką elektronów (oryg.)

PN-EN 1011-8:2006
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 8. Spawanie żeliwa

PN-EN 50444:2008
Norma podstawowa dotycząca oceny ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu do spawania łukowego i procesów pokrewnych (oryg.)

PN-EN 50445:2008
Norma grupy wyrobów do wykazania spełnienia podstawowych ograniczeń odniesionych do ekspozycji człowieka na działanie pól elektromagnetycznych 0 Hz - 300 GHz pochodzących od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego. spawania łukowego i procesów pokrewnych (oryg.)

PN-EN 50504:2008
Walidacja sprzętu do spawania łukowego (oryg.)

PN-EN 50505:2008
Norma podstawowa dla oceny ekspozycji człowieka no pola elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego i procesów pokrewnych (oryg.)

PN-EN ISO 3834-1:2007
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości

PN-EN ISO 3834-2:2007
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Cześć 2: Pełne wymagania jakości

PN-EN ISO 3834-3:2007
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości

PN-EN ISO 3834-4:2007
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4: Podstawowe wymagania jakości

PN-EN ISO 3834-5:2007
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 5 Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 383-1-2. ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

PKN-CEN ISO TR 3834-6:2007
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834 (oryg.)

PN-EN ISO 5817:2009
Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

PN-EN ISO 5817:2009/ Ap1:2009
Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy Jakości według niezgodności spawalniczych

PN-EN ISO 6520-1:2009
Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach - Część 1: Spawanie

PN-EN ISO 6520-2:2005
Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach - Cześć 2: Zgrzewanie

PN-EN ISO 10042:2008
Spawanie - Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

PN-EN ISO 13916:1999
Spawalnictwo - Spawanie - Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania temperatury miedzy ściegowej i temp. utrzymania

PN-EN ISO 13919-1:2002
Spawanie - Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką pro­mieniowania laserowego - Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych - Część 1: Stal

PN-EN ISO 13919-2:2002
Spawanie - Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego - Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych - Część 2. Aluminium i jego spawalne stopy (oryg.)

PN-EN ISO 13919-2:2002/ A1:2005
Spawanie - Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego - Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych - Część 2: Aluminium i jego spawalne stopy (oryg.)

PN-EN ISO 13920:2000
Spawalnictwo - Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych - Wymiary liniowe i kąty - Kształt i położenie

PN-EN ISO 14744-1:2008
Spawanie - Kontrola odbiorcza maszyn do spawania wiązką elektronów - Część 1: Zasady i warunki odbioru

PN-EN ISO 14744-2:2002
Spawanie - Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów - Część 2: Pomiar charakterystyk napięcia przyspieszającego

PN-EN ISO 14744-3:2002
Spawanie - Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów - Cześć 3 Pomiar charakterystyk prądu wiązki

PN-EN ISO 14744-4:2002
Spawanie - Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów - Cześć 4: Pomiar prędkości spawania

PN-EN ISO 14744-5:2002
Spawanie - Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów - Część 5: Pomiar dokładności prowadzenia

PN-EN ISO 14744-6:2002
Spawanie - Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów - Część 6: Pomiar stabilności pozycji punktu

PN-EN ISO 15616-1:2007
Badania odbiorcze maszyn do wysokiej jakości spawania i cięcia wiązka laserowa C02 - Część 1: Zasady ogólne, warunki odbioru

PN-EN ISO 15616-2:2007
Badania odbiorcze maszyn do wysokiej jakości spawania i cięcia wiązką laserową C02 - Część 2: Pomiary dokładności statycznej i dynamicznej

PN-EN ISO 15616-3:2007
Badania odbiorcze maszyn do wysokiej jakości spawania i cięoa wiązką laserową C02 - Część 3: Wzorcowanie przyrządów do pomiaru przepływu i ciśnienia gazu

PN-EN ISO 17652-1:2008
Spawanie - Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych - Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN ISO 17652-2:2009
Spawanie - Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych - Część 2: Własności powłok ochronnych dotyczące spawania

PN-EN ISO 17652-3:2009
Spawanie - Badania powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych - Część 3 Cięcie termiczne

PN-EN ISO 17652-4:2008
Spawanie - Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych - Część 4: Emisja pyłów i gazów

PN-EN ISO 17662:2008
Spawanie - Wzorcowanie, sprawdzanie i walidacja sprzętu używanego do spawania łącznie z czynnościami pomocniczymi

PN-EN ISO 22827-1:2007
Badania odbiorcze maszyn spawalniczych z laserem Nd:YAG - Maszyny z transmisją światłowodową Część 1: Zespół laserowy

PN-EN ISO 22827-2:2007
Badania odbiorcze maszyn spawalniczych z laserem Nd YAG - Maszyny z transmisją światłowodową - Część 2: Mechanizm przesuwu

PN-CR 13576:2002
Wprowadzenie EN 729 do wymagań jakościowych przy spawaniu materiałów metalowych (oryg.)

PN-CR ISO 17663:2002
Spawanie - Wytyczne dotyczące wymagań jakościowych dla obróbki cieplnej związanej ze spawaniem i procesami pokrewnymi

PKN-CEN/TR 15481:2007
Welding of reinforcing steel -- Tack weldability -- Test methods and performance requirements (oryg.)