Zakończyło się Forum Wymiany Doświadczeń dla Branży Spawalniczej

 

 
Konferencja była jednym ze spotkań w ramach Forum Wymiany Doświadczeń 2013.
 
Podczas Forum poruszano szereg zagadnień branżowych. Omówione zostały m.in.:
 
  • wymagania norm serii EN 3834 w procesach certyfikacji wytwórców konstrukcji spawanych w świetle normy EN 1090,
  • kwalifikowanie personelu spawalniczego w świetle wymagań norm europejskich,
  • norma FprEN ISO 9606-1,
  • pomiar szczelności złączy spawanych – analiza krytyczna kilkunastu przypadków,
  • kwalifikowanie technologii spawania wg wymagań EN i przepisów niemieckich,
  • system certyfikacji personelu NDT wg normy EN ISO 9712:2012,
  • SAT – nowy, wysokowydajny proces spawania metodą MAG,
  • technika Phased Array (PA) i TOFD. 
 
Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Śląskiej, eksperci zewnętrzni oraz z ramienia TÜV Akademia i TÜV Rheinland Polska.
 
Forum Wymiany Doświadczeń dla Branży Spawalniczej zorganizowane zostało przez TÜV Akademia Polska we współpracy z TÜV Rheinland Polska. Konferencja była okazją do przedyskutowania zagadnień branżowych i wymiany opinii między uczestnikami spotkania.
 
 
 

 

 

  

Komentarze