Wynagrodzenia spawaczy

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych spawaczy wyniosła w 2016 roku 3 166 PLN brutto. Co czwarty z nich zarabiał mniej niż 2 506 PLN, a zarobki 25% najlepiej opłacanych przekraczały 4 064 PLN miesięcznie – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

 

Czy wielkość firmy miała wpływ na płace na tym stanowisku? Okazuje się, że tak. Mediana wynagrodzeń spawaczy zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach, zatrudniających od 10 do 49 osób, wyniosła 2 950 PLN. W przypadku średnich podmiotów zarobki osób zajmujących się obróbką cieplną metali były wyższe o 240 PLN (3 190 PLN). Najwyższe zarobki uzyskali spawacze w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1 000 osób – mediana wynagrodzeń wyniosła 3 300 PLN brutto.

 

 

W przypadku firm z przewagą polskiego kapitału pensje spawaczy ukształtowały się na poziomie 3 126 PLN. W przedsiębiorstwach, w których dominował kapitał zagraniczny wynagrodzenia były o ok. 300 PLN wyższe i wyniosły 3 500 PLN (mediana). Więcej o wynagrodzeniach spawaczy dowiesz się z raportu stanowiskowego Moja Płaca.

 

Znajomość języka obcego nie wpływała znacząco na wysokość zarobków uzyskiwanych na stanowisku spawacza. Osoby nie posługujące się żadnym językiem obcym zarabiały 3 180 PLN, natomiast mediana wynagrodzeń osób ze znajomością jednego języka obcego wyniosła 3 184 PLN. Spawacze z wykształceniem podstawowym lub zawodowym zarabiali 3 156 PLN.

 

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w

Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

 

  

Komentarze