Wynagrodzenia spawaczy

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych spawaczy wyniosła w 2010 roku 2 700 PLN brutto. Co czwarty z nich zarabiał mniej niż 2 118 PLN, a zarobki 25% najlepiej opłacanych przekraczały 3 500 PLN miesięcznie – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

Czy wielkość firmy miała wpływ na płace na tym stanowisku? Okazuje się, że tak. Mediana wynagrodzeń spawaczy zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach, zatrudniających od 10 do 49 osób, wyniosła 2 300 PLN. W przypadku średnich podmiotów zarobki osób zajmujących się obróbką cieplną metali były wyższe o 500 PLN (2 800 PLN). Na tym samym poziomie kształtowały się płace w dużych firmach (250-999 pracowników). Najwyższe zarobki uzyskali spawacze w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1 000 osób – mediana wynagrodzeń wyniosła 3 000 PLN brutto.
 
 

Mediana wynagrodzeń całkowitych spawaczy w przedsiębiorstwach różnej wielkości  

(brutto, w PLN)
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2010 roku 

W przypadku firm z przewagą polskiego kapitału pensje spawaczy ukształtowały się na poziomie 2 500 PLN. W przedsiębiorstwach, w których dominował kapitał zagraniczny wynagrodzenia były o ok. 500 PLN wyższe i wyniosły 3 000 PLN (mediana).
 
Znajomość języka angielskiego nie wpływała znacząco na wysokość zarobków uzyskiwanych na stanowisku spawacza. Osoby nie posługujące się tym językiem obcym zarabiały 2 600 PLN, o 200 PLN więcej uzyskiwali pracownicy ze słabą lub średnią znajomością angielskiego. Spawacze z wykształceniem podstawowym lub zawodowym zarabiali 2 700 PLN.
 
Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!
 
 

Konrad Nawrot

 

Sedlak & Sedlak