Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – certyfikacja wg normy PN–EN ISO 3834

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

  • Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych wg norm serii PN-EN ISO 3834;
  • Elementy wspólne norm PN-EN ISO 3834 i PN-EN ISO 9001;
  • Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 3834 w praktyce;
  • Egzaminowanie spawaczy według normy PN-EN 287-1:2007;
  • Certyfikacja personelu nadzoru prac spawalniczych według normy PN-EN ISO 14731:2008;
  • Kwalifikowanie technologii spawania według normy PN-EN ISO 15614-1:2008;
  • Działalność rynkowa UDT;
  • Pytania, wyjaśnienia i dyskusja.

Więcej informacji...