Wybór klasy wykonania wg EN 1090

 
Każdy element konstrukcyjny podlegający wymaganiom EN 1090-1, powinien mieć przypisaną klasę wykonania według EN 1090-2 lub EN 1090-3.
 
W celu określenia klasy wykonania dla elementów stalowych, (EXC zgodnie z tablicą B.3
w EN 1090-2) konieczne jest określenie trzech kategorii:
  • Klasy konsekwencji,
  • Kategorii użytkowania,
  • Kategorii produkcji.

 

 

 

 

Zalecane klasy wykonania dla elementów aluminiowych zostały określone w normie EN 1999-1-1:2007 Załącznik A. Określenie klasy wykonania wymaga określenia następujących kategorii:
  • Klasy konsekwencji (określane analogicznie jak dla konstrukcji stalowych),
  • Rodzaju obciążenia,
  • Wielkości naprężenia rozciągającego (w przypadku obciążenia statycznego).

 

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie EN 1090. Dane kontaktowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.qualityaustria.com.pl.
 
 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 14
43-190 Mikołów, Polska
Tel.: +48 32 226 60 07
Fax: +48 32 216 26 41
E-Mail: office@qualityaustria.com.pl
Strona internetowa: www.qualityaustria.com.pl

 

 

  

Komentarze