Reklama
Newsletter

Wpływ dodatków stopowych na układ żelazo-węgiel

Mangan - [Mn] pierwiastek austenitotwórczy, podnosi hartowność, wytrzymałość    i twardość, zwiększa odporność na ścieranie, tworzy węgliki, ogranicza skłonność    do pęknięć gorących, stosowany do odsiarczania spoin, jest odtleniaczem,
 
Nikiel - [Ni] pierwiastek silnie austenitotwórczy, nie tworzy węglików, podwyższa wytrzymałość i plastyczność, udarność,
 
Chrom - [Cr] ferrytotwórczy, tworzy węgliki, powyżej 12% zapewnia odporność korozyjną, zwiększa odporność na ścieranie, żarowytrzymałość,odporność na pełzanie, podwyższa hartowność,
 
Molibden - [Mo] węglikotwórczy,ferrytotwórczy, zwiększa hartowność, polepsza żaroodporność,
 
Wanad - [V] węglikotwórczy,ferrytotwórczy, zwiększa odporność na ścieranie, pełzanie,
 
Tytan - [Ti] węglikotwórczy, bardzo dobry odtleniacz, pierwiastek odazotowujący, ogranicza skłonność do korozji międzykrystalicznej (poprzez większe powinowactwo do węgla),
 
Niob - [Nb] węglikotwórczy, bardzo dobry odtleniacz, pierwiastek odazotowujący, ogranicza skłonność do korozji międzykrystalicznej (poprzez większe powinowactwo do węgla),

Krzem - [Si] sprzyja grafityzacji, podnosi żaroodporność i żarowytrzymałość, zwiększa kwasoodporność, odtleniacz,
 
Aluminium - [Al] intensywny odtleniacz, podnosi żaroodporność, dodawany do stali przeznaczonych do azotowania,
 
Miedź - [Cu] zapewnia odporność na korozję atmosferyczną, oraz działanie kwasu solnego i siarkowego,
 
Bor - [B] zwiększa hartowność do 0,003%, dobry odtleniacz, tworzy węgliki,
 

Azot - [N] odpowiedzialny za procesy starzenia, austenitotwórczy.

  

Komentarze