Urządzenia i sprzęt do spawania łukowego

PN-EN 60974-1:2007
Sprzęt do spawania łukowego - Część 1: Spawalnicze źródła energii

PN-EN 60974-2:2009
Sprzęt do spawania łukowego - Część 2; Systemy chłodzenia cieczą

PN-EN 60974-3:2008
Sprzęt do spawania łukowego - Część 3: Urządzenia do zajarzania i stabilizacji łuku (oryg.)

PN-EN 60974-4:2009
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 4: Kontrola i badanie w eksploatacji

PN-EN 60974-5:2010
Sprzęt do spawania łukowego - Część 5: Podajniki drutu

PN-EN 60974-6:2006
Sprzęt do spawania łukowego - Część 6: Źródła energii do recznego spawania łukowego o ograniczonym obciążeniu

PN-EN 60974-7:2007

Sprzęt do spawania łukowego - Część 7: Uchwyty

PN-EN 60974-8:2009
Sprzęt do spawano łukowego - Część 8: Konsole gazowe do systemów spawania i cięcia plazmowogo(oryg.)

PN-EN 60974-10:2010
Sprzęt do spawania łukowego - Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

PN-EN 60974-11:2006
Sprzęt do spawan a łukowego - Część 11: Uchwyty do elektrod

PN-EN 60974-12:2007

Sprzęt do spawania łukowego - Część 12: Elementy połączeniowe przewodów spawalniczych

PN-M-69106:1979

Spawalnictwo - Automaty spawalnicze - Ogólne wymagania i badania