Urządzenia i sprzęt do spawania i cięcia gazowego

PN-EN 559:2006
Sprzęt do spawania gazowego - Węże gumowe stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych

PN-EN 560:2007
Sprzęt do spawania gazowego - Przyłącza węży dla sprzętu do spawania, cięcia i procesów pokrewnych

PN-EN 560:2007/AC:2009
Sprzęt do spawania gazowego - Przyłącza węży dla sprzętu do spawania, cięcia i procesów pokrewnych


PN-EN 561:2006
Sprzęt do spawania gazowego - Szybkozłączki z zaworami odcinającymi do spawania, cięcia i procesów pokrewnych

PN-EN 562:2006
Sprzęt do spawania gazowego - Manometry stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych

PN-EN 730-1:2006
Sprzęt do spawania gazowego - Urządzenia zabezpieczające - Część 1: Zawierające zaporę płomieniową

PN-EN 730-2:2006
Sprzęt do spawania gazowego - Urządzenia zabezpieczające - Cześć 2: Nie zawierające zapory płomieniowej

PN-EN 731:1998
Sprzęt do spawania gazowego - Ręczne palniki zasysające powietrze - Wymagnia i badania

PN-EN 1256:2007
Sprzęt do spawania gazowego - Specyfikacja zespołów węża dla sprzętu do spawania, cięcia i procesów pokrewnych

PN-EN 1326:1999
Sprzęt do spawania gazowego - Małe zestawy do lutowania i spawania gazowego

PN-EN 1327:1999
Sprzęt do spawania gazowego - Węże termoplastyczne stosowane podczas spawania oraz procesów pokrewnych

PN-EN 12584:2004
Niezgodności w procesach cięcia płomieniowego tlenowo- gazowego, cięcia wiązką laserową i cięcia plazmowego - Terminologia

PN-EN 13622:2004
Sprzęt do spawania gazowego - Terminologia - Terminy dotyczące sprzętu do spawania qazoweoo


PN-EN 28206:1997
Badania odbiorcze przecinarek do cięcia tlenowego - Dokładność odwzorowania - Charakterystyk, działania

PN-EN 29090:1996
Szczelność urządzerń do spawania gazowego oraz procesów pokrewnych


PN-EN ISO 2503:2009
Sprzęt do spawania gazowego - Buttowe reduktory ciśnienia stosowane do spawania cięcia i procesów  pokrewnych do 300 bar

PN-EN ISO 5172:2008
Sprzęt do spawania gazowego - Palniki do spawania, podgrzew. i cięcia gazowego - Wymagania techniczne i badania

PN-EN ISO 7287:2004

Znaki graficzne na sprzęcie do cięcia termicznego

PN-EN ISO 7291:2004
Sprzęt do spawania gazowego - Centralne reduktory ciśnienia stosowane w instalacjach do spawania, cięcia i procesów pokrewnych do 300 bar

PN-EN ISO 9539:2010

Sprzęt do spawania gazowego - Materiały dla sprzętu stosowanego w gazowym spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych (oryg.)

 


PN-EN ISO 9013:2008
Cięcie termiczne - Klasyfikacja cięcia termicznego - Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje ]akości

PN-EN ISO 14113:2009
Sprzęt do spawania gazowego - Węże z gumy i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży do stosowania z gazami technicznymi do 450 bar (45 MPa) (oryg.)

PN-EN ISO 14114:2001
Sprzęt do spawania gazowego - Zestawy butli acetylenowych do spawania, ciecia i procesów pokrewnych - Wymagania ogólne

PN-EN ISO 15615:2005

Sprzęt do spawania gazowego - Instalacje acetylenowe do spawania, cięcia i procesów pokrewnych - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń wysokociśnieniowych

PN-CR 13259:2002
Sprzęt do spawania gazowego - Ręczne i maszynowe przemysłowe palniki tlen-gazy palne do podgrzewania płomieniowego i procesów pokrewnych (oryg.)

PN-M-69200:1975
Spawalnictwo - Wytwornice acetylenowe - Podział

PN-M-69202:1976
Spawalnictwo - Zawory bezpieczeństwa