Słownik techniczny


W bazie jest: 1733 słów.

  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż  


S
pl Samoczynna (automatyczna) głowica do spawania ŁK (łukiem krytym)
en Automatic submerged-arc welding head, submerged-arc automatic welding head
de UP-Automatenschweiβkopf m, Schweiβkopf m zum automatischen UP-Schweiβen

pl Samoczynne spawanie pionowe, automatyczne spawanie w pozycji pionowej
en Automatic vertical welding
de Automatisches Senkrechtschweiβen (Vertikalschweiβen) n

pl Samoregulacja łuku [elektrycznego]
en Arc self-adjustment
de Lichtbogenselbstregelung f

pl Sanie do przesuwania palnika (uchwytu), suport palnika (uchwytu)
en Carriage which supports the torch
de Brennerschiltten m, Brennersupport m

pl Selekcja elektrod [do spawania]
en Choice of electrode, electrode selection, selection of the welding electrode
de Elektrodenwahl f

pl Sfera spawania w CO2 (atmosferze CO2, osłonie CO2), miejsce spawania w CO2 (atmosferze CO2, osłonie CO2)
en CO2 welding field
de CO2-Schweiβsektor m

pl Siła adhezyjna (przylegania)
en Adhecive force
de Bindungsvermögen n

pl Siła uginająca łuk
en Arc-deflection force, arc-deflectng force
de Lichtbogenablenkungskraft f

pl Skład (chemiczny) otuliny
en Coating composition, covering (electrode coating) composition
de Umhüllungszusammensetzung f, Zusammensetzung f der Hülle

pl Skład [chemiczny] drutu spawalniczego
en Composition of welding wire
de Schweiβdrahtzusammensetzung f

pl Skład [chemiczny] rdzenia w postaci drutu
en Core wire composition
de Kerndrahtzuzammensetzung f, Zuzammensetzung f des Kerndrahtes

pl Skład [chemiczny] spoiny
en Composition of the weld, weld composition
de Zusammensetzung f der Schweiβnaht, Schweiβnahtzusammensetzung f

pl Skład chemiczny stopiwa
en Composition of weld metal, weld metal (deposit) composition
de Schweiβgutzuzammensetzung f

pl Skład materiału rodzimego
en Base metal composition, plate (parent metal) composition
de Grundwerkstoffzusammensetzung f, Zusammensetzung f des Grundwerkstoffes

pl Składniki otuliny
en Coating constituents, coating ingredients, ingredients of [electrode] coating
de Hüllenbestandteile mpl, Umhüllungsbestandteile mpl, Umhüllungskomponenten fpl

pl Skłonność do pękania
en Cracking sensitivity, crack (fissure) sensitivity, sensitivity to cracking (fissuring)
de Riβanfälligkeit f

pl Skłonność do pękania
en Cracking tendency, cracking propensity
de Neigung f zur Riβbildung, Riβneigung f

pl Skurcz kątowy
en Angular shrinkage
de Winkelschrumpfung f

pl Skurcz na skutek spawania
en Contraction during (resulting from) welding, welding shrinkage (contraction), shrinkage from (due to) welding
de Schweiβschrumpfung f

pl Skuteczne napięcie spawania
en Actual weld voltage
de Effektive Schweiβspannung f

pl Skuteczny prąd spawania
en Actual weld current
de Effektiver Schweiβstrom m

pl Słup łuku [gazowy]
en Arc gaseous column, arc column, arc (conducting) stream
de Bogensäule f, Lichtbogensäule f, Gassäule f des Bogens

pl Słup łuku [gazowy]
en Conducting stream, arc [gaseous] column, arc stream
de Bogensäule f, Lichtbogensäule f, Gassäule f des Bogens

pl Słup plazmy
en Column of plasma, plasma [jet] column
de Plasmasäule f

pl Spadek napięcia w słupie łuku
en Arc stream voltage drop
de Abfall m an der Säule, Spannungsabfall m lägs (über) der Bogensäule

pl Spalanie acetylenu
en Combustion of acetylene
de Azetylenverbrennung f

pl Spawacz aluminium
en Aluminum weldor
de Aluminiumschweiβer m

pl Spawacz sprzętu lotniczego
en Aircraft welding operator, aircraft weldor
de Flugzeugschweiβer m

pl Spawacz uprawniony do spawania łukowo-wodorowego
en Atomic-hydrogen weldor
de Arcatom-Schweiβer m

pl Spawacz uprawniony do spawania metodą TIG
en Argonarc weldor, TIG weldor
de WIG-Schweiβer m, Argonarc-Schweiβer m

pl Spawacz w CO2
en CO2 weldor
de CO2-Schweiβer m

pl Spawacz wykonujący podpawanie [grani spoiny]
en Cap run weldor
de Kapplagenschweiβer m

pl Spawać (zgrzewać) druty na krzyż
en Cross-wire weld
de Kreuzdrahtschweiβen

pl Spawać łukowo-wodorowo (arcatomowo)
en Atomic-hydrogen weld
de Arcatomschweiβen

pl Spawać łukowo, spawać łukiem elektrycznym, spawać elektrycznie
en Arc weld, electric arc weld, weld with the electric arc, weld by electric-arc process, weld electrically
de Lichtbogenschweiβen, elektrisch schweiβen

pl Spawalnia elektryczna, warsztat spawania elektrycznego
en Arc welding shop
de Elektroschweiβerei f, Lichtbogenschweiβerei f, Lichtbogenschweiβwerkstatt f

pl Spawalniczy palnik gazowy
en Autogenous welding torch, gas welding torch (blowpipe)
de Autogenschweiβbrenner m, Gasschweiβbrenner m

pl Spawalniczy pręt brązowy
en Bronze welding rod
de Bronzeschweiβstab m

pl Spawalniczy pręt niklowo-miedziany
en Cupro-nickel filler rod
de Nickel-Kupfer-Schweiβstab m

pl Spawalniczy stop aluminiowy
en Aluminum welding alloy
de Aluminiumschweiβlegierung f

pl Spawalność na zimno
en Cold weldability
de Kaltschweiβbarkeit f

pl Spawalny łukiem [elektrycznym]
en Arc weldable
de Lichtbogenschweiβbar

pl Spawalny na zimno
en Cold weldable
de Kaltschweiβbar

pl Spawalny, zgrzewalny
en Capable of being welded, weldable
de Schweiβbar

pl Spawana część aluminiowa
en Aluminum weldment, aluminum weld metal
de Aluminiumschweiβteil n

pl Spawane złącze kątowe (narożne)
en Corner weld joint
de Winkelstoβschweiβverbindung f

pl Spawanie
en Welding
de Schweißen

pl Spawanie (układanie) ściegu
en Bead welding
de Raupenschweiβen n

pl Spawanie (zgrzewanie liniowe) obwodowe
en Circumferiental seam welding, circular seam welding, girth welding, welding of girth seams
de Rundnahtschweiβen n, Schweiβen n von Rundnähten

pl Spawanie (zgrzewanie) drutów na krzyż
en Cross-wire welding
de Kreuzdrahtschweiβen n

pl Spawanie (zgrzewanie) obwodowe
en All around welding
de Schweiβen n von Umfangsnähten

pl Spawanie [elektro]żużlowe ze stapianą prowadnicą drutów elektrodowych, spawanie [elektro]żużlowe prowadnicowe
en Consumable nozzle electroslag welding, electroslag welding with consumable nozzle
de Elektro-Schlacke-Schweiβen n mit abschmelzender (verzehrbarer) Düse

pl Spawanie [metodą] TIG bez materiału dodatkowego
en Autogenous TIG welding
de WIG-Schweiβen n ohne Zusatzwerkstoff

pl Spawanie [metodą] TIG, spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu pobojętnego
en Argon-arc welding, argonarcwelding, TIG (T.I.G., Tig, tig) welding, gas (inert gas) tungsten-arc welding, inert-gas-shielded tungsten arc welding, tungsten[-arc] inert-gas welding, tungsen inert-gas-shielded welding, tungsten-arc gas-shielded welding, gas-shielded tungsten-arc welding, tungsten-arc welding
de WIG-Schweiβen n, Wolfram-Intergas-Schweiβen n, Wolfram-Schutzgas-Schweiβen n

pl Spawanie acetylenowe
en Acetylene welding
de Azetylenschweiβen n, Gas-schmelzschweiβen n

pl Spawanie acetylenowo-tlenowe
en Air-acetylene welding
de Azetylen-Luft-Schweiβen n

pl Spawanie aluminium elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego, spawanie TIG aluminium
en Aluminum gastungsten-arc welding, aluminum inert-gas tungsten-arc welding
de WIG-Aluminiumschweiβen n

pl Spawanie aluminium metodą MIG
en Aluminum inert-gas metal-arc welding, aluminum gas metal-arc welding, inert-gas metal-arc welding of aluminum, MIG welding of aluminum, aluminum inert-gas tungsten-arc welding
de MIG-Aluminiumschweiβen n

pl Spawanie automatyczne
en Automatic fusion welding
de Automatisches Schmelzschweiβen n

pl Spawanie automatyczne (samoczynne)
en Automatic machine welding, automatic welding
de Automatenschweiβen n, automatisches (selbstablaufendes) Schweiβen n, Schweiβen mit Schweiβautomaten m

pl Spawanie automatyczne [metodą] TIG
en Automatic tungsten-arc welding, automatic inert-gas tungsten-arc welding, automatic TIG welding
de WIG-Automatenschweiβen n, automatisches WIG-Schweiβen n

pl Spawanie automatyczne elektrodą węglową
en Automatic carbon-arc welding
de Kohleautomatenschweiβen n, automatisches Kohlelichtbogenschweiβen n

pl Spawanie automatyczne gołym drutem
en Automatic bare-electrode (bare-wire) welding
de Automatisches Blankdrahtschweiβen n, automatisches Schweiβen n mit Blankdraht

pl Spawanie automatyczne we wszystkich pozycjach
en All-position automatic welding
de Automatenschweiβen n in allen Positionen

pl Spawanie beczek
en Barrel welding, welding of barrels
de Faβschweiβen n

pl Spawanie berylu
en Beryllium welding
de Berylliumschweiβen n, Schweiβen n von Beryllium

pl Spawanie bez dalszej obróbki
en As welded
de Ohne Nacharbeit geschweiβt

pl Spawanie bezłukowe
en Arcless type of welding
de Lichtbogenloses Schweiβen n

pl Spawanie brązu
en Bronze welding, welding of bronze
de Bronzeschweiβen n, Schweiβen n von Bronze

pl Spawanie ceramiki
en Ceramic welding
de Keramikschweiβen n

pl Spawanie cienkim drutem w [atmosferze] CO2
en CO2 fine-wire welding, CO2-shielded fine-wire welding, Fine-wire CO2 welding, fine-wire [MIG] CO2 welding, small filler metal CO2 welding
de CO2-Dündrahtschweiβen n

pl Spawanie cienkim drutem w osłonie argonu
en Argon-shielded fine-wire [welding] process
de Dünndrahtschweiβen n mit Argon als Schutzgas, Dünndrahtschweiβverfahren n unter Argon

pl Spawanie drutem elektrodowym w CO2 (atmosferze CO2, osłonie CO2)
en CO2 gas metal-arc welding with solid wire, solid wire welding, CO2 welding with solid wire
de CO2-Schweiβen n mit Kerndraht (Volldraht), Schutzgasschweiβen n unter CO2 mit Kerndraht

pl Spawanie dwoma głowicami jednocześnie w [atmosferze] CO2
en CO2 welding with two heads
de CO2-Doppelkopfschweiβen n

pl Spawanie dwustronne
en Both-sides welding, bilateral welding, welding from both sides
de Beiderseitiges (doppelseitiges, zweiseitiges) Schweiβen n

pl Spawanie dwustronne ŁK (łukiem krytym)
en Both-sides submerged-arc welding
de Zweiseitiges (doppelseitiges) UP-Schweiβen n

pl Spawanie dźwigara
en Beam welding, girder welding
de Trägerschweiβung f

pl Spawanie elektrodami otulonymi
en Covered-electrode welding, coated-electrode welding
de Manteldrahtschweiβen n, Schweiβen n mit umhüllten Elektroden

pl Spawanie elektrodą otuloną ciągłą
en Continuous covered-electrode welding
de Schweiβen n mit endloser umhüllter Elektrode

pl Spawanie elektrodą topliwą w CO2, (atmosferze CO2, osłonie CO2)
en CO2-shielded consumable-electrode arc welding
de CO2-Schutzgasschweiβen n mit abschmelzender Elektrode

pl Spawanie gazowe, spawanie palnikiem acetylenowo-tlenowym
en Autogenous welding, gas (oxyacetylene, torch, flame) welding, torchwelding, welding with the oxyacetylene torch
de Autogenschweiβen n, Gasschweiβen n, Azetylen-Sauerstoff-Schweiβen n, Gasschmelzschweiβen n

pl Spawanie gołym drutem
en Bare-wire welding
de Blankdrahtschweiβen n, Schweiβen n mit Blankdraht, Nacktdrahtschweiβen n

pl Spawanie gołym drutem w [atmosferze] CO2
en Bare-wire CO2-shielding arc welding, bare-wire CO2 welding, CO2-shielded bare-wire arc welding
de CO2-Blankdrahtschweiβen n, Schweiβen n mit blanken Drähten unter CO2

pl Spawanie gołymi (nieotulonymi) elektrodami
en Bare-electrode welding, welding with bare electrodes, unshielded arc welding
de Schweiβen n mit nackten (blanken) Elektroden, Schweiβen (Lichtbogenschweiβen) n ohne Schutzgas, Nacktdrahtschweiβen n

pl Spawanie kaskadowe, kaskadowe ukladanie ściegów spoiny
en Cascade welding
de Kaskadenschweiβen n

pl Spawanie kotłów
en Boiler welding, welding of boilers
de Kesselschweiβen n

pl Spawanie ŁK (łukiem krytym) prądem przemiennym
en A. c. submerged-arc welding, submerged-arc alternating-current welding, submerged-arc a. c. welding
de UP-Schweiβen n mit Wechselstrom, UP-Wechselstromschweiβen n

pl Spawanie łukiem elektrycznym
en Arc-welded, electric arc welded, welded by the electric arc process
de Lichtbogengeschweiβt

pl Spawanie łukiem krótkim w [atmosferze] CO2
en CO2 short-arc welding, CO2-shielded short-arc welding, short-arc welding unter carbon dioxide shielding (protection), CO2-shielded short-circuiting arc welding, short-circuiting arc CO2 welding, dip-transfer CO2 welding
de CO2-Kurzlichtbogenschweiβen n, Kurzlichtbogenschweiβen n unter CO2, CO2-Schweiβen n mit Kurzlichtbogen

pl Spawanie łukiem krótkim w osłonie argonu
en Argon-shielded dip-transfer welding
de Kurzlichtbogenschweiβen n unter Argon

pl Spawanie łukiem krytym prądem przemiennym
en a.c. submerged-arc welding
de UP-Schweißen (n) mit Wechselstrom

pl Spawanie łukowe
en Arc welding, electric arc welding
de Lichtbogenschweiβen n

pl Spawanie łukowe elektrodami otulonymi
en Covered-electrode arc welding, coated-electrode arc welding
de Lichtbogenschweiβen n mit Mantelelektroden (umhüllten Elektroden), Lichtbogenmantelrdahtschweiβen n

pl Spawanie łukowe elektrodą węglową
en Carbon-arc welding
de Kohle[lichtbogen]schweiβen n, Schweiβen n mit Kohlelichtbogen

pl Spawanie łukowe gołą elektrodą
en Bare-wire arc welding
de Lichtbogenschweiβen n mit nackter Elektrode, Lichtbogennacktdrahtschweiβen n

pl Spawanie łukowe gołą elektrodą metalową
en Bare-electrode metal-arc welding, unshielded metal-arc welding
de Metall-Lichtbogenschweiβen n mit nackter Elektrode

pl Spawanie łukowe metalową elektrodą otuloną
en Coated-electrode shielded metal-arc welding, coated (shielded) metal-arc welding
de Metall-Lichtbogenschweiβen n mit umhüllter Elektrode

pl Spawanie łukowe pod wodą, podwodne spawanie łukowe
en Arc welding under water, underwater arc welding
de Lichtbogenschweiβen n unter Wasser

pl Spawanie łukowe prądem przemiennym
en A. c. arc welding
de Lichtbogenschweiβen n mit Wechselstrom, Schweiβen n mit Wechselstromlichtbogen

pl Spawanie łukowe stapiającą się elektrodą
en Arc welding withconsumable electrode, consumable-electrode arc welding
de LichtbogenschweiSchweiβen n mit abschmelzender Elektrode

pl Spawanie łukowe stapiającą się elektrodą
en Consumable-electrode arc welding, arc welding with consumable electrode
de Lichtbogenschweiβen n mit abschmezender Elektrode

pl Spawanie łukowe w osłonie (atmosferze) CO2
en CO2 arc welding, CO2 welding, CO2-shielded [arc] welding, welding under CO2
de Lichtbogen-Schutzgasschweiβen n inter CO2

pl Spawanie łukowe w regulowanej atmosferze gazu ochronnego
en Controlled-arc welding
de Schweiβen n mit kontrollierter Schutzgasatmosphäre

pl Spawanie łukowe we wszystkich pozycjach
en All-position arc welding
de Lichtbogenschweiβen n in allen Positionen

pl Spawanie łukowe węglową elektrodą
en Carbon electrode [arc] welding
de Lichtbogenschweiβen n mit Kohleelektrode

pl Spawanie łukowe żeliwa
en Cast iron arc welding
de Guβeisenlichtbogenschweiβen n

pl Spawanie łukowo-wodorowe
en Atomic-hydrogen welded
de Arcatomgeschweiβt

pl Spawanie łukowo-wodorowe, spawanie łukowe w atmosferze wodoru
en Atomic welding, atomic-hydrogen [arc] welding, athyweld, atomic arc welding
de Arcatom-Schweiβen n, atomares Schutzgas-Lichtbogenschweiβen n, Schutzgas-Lichtbogenschweiβen n mit H2

pl Spawanie metodą Arcogen
en Arcogene welding
de Arcogen-Schweiβen n

pl Spawanie metodą MIG, spawanie topiącą się elektrodą w osłonie argonu
en Argon metal-arc welding, argon-shielded metal-arc welding, inert-gas metal-arc welding in argon atmosphere, consumable-electrode argon-shielded welding
de Argon-MIG-Schweiβen n, MIG-Schweiβen n unter Argon

pl Spawanie metodą TIG, spawanie elektrodą wolframową w osłonie argonu
en Argon-shielded tungsten-arc welding, argon-shielded TIG welding, argon tungsten arc welding
de Argon-WIG-Schweiβen n, WIG-Schweiβen n unter Argon, WIG-Schweiβen mit Argon als Schutzgas, TIG-Schweiβen n

pl Spawanie miedzi
en Copper welding, welding of copper
de Kupferschweiβen n, Schweiβen n von Kupfer

pl Spawanie montażowe
en Assembly welding, erection welding
de Montageschweiβen n

pl Spawanie mosiądzu
en Brass welding, welding of brass
de Messingschweiβen n

pl Spawanie na wielką skalę
en Big welding job, huge welding job
de Groβschweiβung f

pl Spawanie na zimno
en Cold welding
de Kaltschweiβen n

pl Spawanie obwodowe
en Circular seam welding
de Schweiβen n von Rundnähten, Rundnahtschweiβen n

pl Spawanie obwodowe metodą MIG
en Circumferiental MIG welding
de MIG-Rundnahtschweiβen n

pl Spawanie obwodowe rur
en Circumferential pipe welding, pipe girth welding
de Rohrrundnahtschweiβen n, Rundnahtschweiβen n von Rohen

pl Spawanie obwodowe rur w [atmosferze] CO2
en Circumferential CO2 welding
de CO2-Rundnahtschweiβen n

pl Spawanie otulonym drutem elektrodowym w CO2 [atmosferze CO2, osłonie CO2], spawanie ciąglą elektrodą otuloną w osłonie CO2
en CO2-shielded continuous covered-electrode welding
de CO2-Schweiβen n mit endloser umhülter Elektrode

pl Spawanie otworowe w CO2 (atmosferze CO2, osłonie CO2)
en CO2 plug welding
de CO2-Lochschweiβen n, CO2-Schutzgaslosschweiβen n

pl Spawanie pachwinowe w złączu kątowym
en Corner welding
de Ecknahtschweiβen n, Schweiβen n von Ecknähten

pl Spawanie plazmowe (łukiem zwężonym)
en Constricted arc welding
de Schweiβen n mit eingeengtem (eingeschnürtem) Lichtbogen, Plasmaschweiβen n, Plasmalichtbogenschweiβen n

pl Spawanie połączeniowe w CO2 (atmosferze CO2, osłonie CO2)
en CO2 welding for fabrication
de CO2-Verbindungsschweiβen n

pl Spawanie prądem przemiennym
en A. c. welding, welding with alternating current
de Schweiβen n mit Wechselstrom

pl Spawanie prądem przemiennym jednofazowym
en a.c. single-phase welding
de Einphasen-Wechselstrom-schweißen (n)

pl Spawanie prowadnicowe, spawanie ze stapiającą się prowadnicą elektrody
en Consumable nozzle welding, welding with a consumable nozzle
de Schweiβen n mit verzehrbarer (abschmelzender) Düse, Schweiβen mit Schmelzdüse

pl Spawanie przy stałym napięciu [łuku]
en Constant potencial-type welding
de Schweiβen n mit konstanter Spannung

pl Spawanie punktowe metodą MIG przy stałym napięciu łuku
en Constant potencial spot welding by the gas-arc process
de MIG-Punktschweiβen n mit konstanter Spannung

pl Spawanie punktowe metodą TIG
en Argonarc spot welding
de Argonarc-Punktschweiβen n

pl Spawanie punktowe przy stałym napięciu [łuku]
en Constant potencial spot welding
de Punktschweiβen n mit konstanter Spannung

pl Spawanie punktowe w [atmosferze] CO2, spawanie punktowe w osłonie CO2
en CO2 spot welding, CO2-shielded spot welding
de CO2-Punktschweiβen n, Punktschweiβen n unter CO2, Lichtbogenpunktschweiβen n unter CO2, CO2-Schutzgasschweiβen n

pl Spawanie puszek
en Can welding
de Schweiβen n von Dosen

pl Spawanie ruchem posuwisto-zwrotnym
en Back-step welding, step-back welding
de Gegenschrittschweiβen n, Schweiβen n im Pilgerschritt, Pilgerschrittschweiβen n

pl Spawanie rur w [atmosferze] CO2, spawanie rur w osłonie CO2
en CO2 pipe welding
de CO2-Rohrschweiβen n

pl Spawanie rurociągów dalekosiężnych
en Cross-cauntry pipe welding
de Schweiβen n von Überlandrohrleitungen

pl Spawanie rurociągów w CO2 (atmosferze CO2, osłonie CO2)
en CO2 pipeline welding
de CO2-Pipeline-Schweiβen n, CO2-Schweiβen n im Rohrlleitungsbau

pl Spawanie samoczynne [metodą] TIG
en Automatic machine gas tungsten-arc welding, automatic TIG welding
de Maschinelles WIG-Schweiβen n

pl Spawanie stali chromowej
en hromium steel welding
de Chromstahlschweiβen n, Schweiβen n von Chromstahl

pl Spawanie stali platierowanych
en Clad steel welding, welding of clad steels
de Schweiβen n plattierter Stähle

pl Spawanie stali węglowe
en Carbon-steel welding
de Kohlenstoffstahlschweiβen n, Schweiβen n von Kohlenstoffstahl

pl Spawanie stopów aluminium
en Aluminum alloy welding
de Schweiβen n von Aluminiumlegierungen

pl Spawanie stopów metodą MIG
en Alloy inert gas metal arc welding
de MIG-Schweiβen n von Legierungen

pl Spawanie stopów miedzi
en Copper alloy welding
de Schweiβen n von Kupferlegierungen

pl Spawanie termitowe
en Aluminothermic welding, thermit welding
de AT-Schweiβen n, aluminothermisches Schweiβen n

pl Spawanie termitowe żeliwa szarego
en Aluminothermic gray iron welding
de AT-Grauguβschweiβen n, aluminothermisches Grauguβschweiβen n

pl Spawanie topliwą (stapiającą się) elektrodą
en Consumable-electrode welding, consumable-electrode electric arc welding, welding with melting electrode
de Schweiβen n mit abschmelzender Elektrode

pl Spawanie w [atmosferze] CO2 elektrodą rdzeniową, spawanie w osłonie CO2 elektrodą rdzeniową, spawanie w [atmosferze] CO2 elektrodą proszkową, spawanie w osłonie CO2 elektrodą proszkową
en CO2-shielded flux-cored welding, CO2-shielded flux-cored wire welding. CO2-shielded arc welding with flux-cored wire
de Schweiβen n mit Pulverdraht [unter CO2-Schutz]

pl Spawanie w [atmosferze] CO2, spawanie w osłonie CO2, spawanie elektrodą topliwą w osłonie CO2
en CO2 metal-arc welding, CO2 MIG welding, MIG/CO2 welding, CO2-shielded consumable- electrode arc welding
de Metall-Schutzgasschweiβen n unter CO2, CO2-MIG-Schweiβen n, MIG-CO2-Schweiβen n

pl Spawanie w atmosferze (osłonie) CO2
en CO2 welding
de Schutzgasschweiβen n, CO2-Schweiβen n

pl Spawanie w atmosferze [ochronnej] argonu
en Argon-shielded arc welding, argon-shielded welding
de Argonschutzgasschweiβen n, Schutzgasschweiβen n mit Argon, Schweiβen n unter Argon[schutzgas]

pl Spawanie w CO2 (atmosferze CO2, osłonie CO2) elektrodą rurkową
en CO2 welding with tubular electrodes
de CO2-Schweiβen n mit Röhrchendraht, Schweiβen mit Röhrchendrähten unter CO2 als Schutzgas, Röhrchendrahtschweiβen n unter CO2

pl Spawanie w CO2 [atmosferze CO2, osłonie CO2] drutem o bardzo małej średnicy
en CO2-shielded micro-wire welding
de CO2-Mikrodrahtschweiβen n

pl Spawanie w komorze
en Chamber welding, enclosed resistance welding
de Kammerschweiβen n

pl Spawanie w komorze o regulowanej atmosferze
en Controlled-atmosphere welding
de Schweiβen n in kontrollierter Atmosphäre (Gasatmosphäre), Schweiβen in Kammern mit kontrillierter Atmosphäre

pl Spawanie w osłonie argonu
en Argonarc (argon-arc, argon arc) welding
de Argonarc-Schweiβen n, Argonarc-Shutzgasschweiβen n

pl Spawanie w prawo
en Backhand welding, rightward welding, right-hand welding
de Nachrechtsschweiβen n, NR-Schweiβen n, Drahtnachlaufschweiβen n

pl Spawanie we wszystkich pozycjach
en All-position welding, all positional welding, welding in all positions
de Schweiβen n in allen Positionen

pl Spawanie wielowarstwowe ściegami schodkowymi
en Block [sequence] welding
de Absatzweises Mehrlagenschweiβen n

pl Spawanie z samoczynnym posuwem drutu [spawalniczego], spawanie z samoczynnym podawaniem drutu [spawa
en Automatic wire feed welding
de Schweiβen n mit automatischen Drahtvorschub

pl Spawanie z zastosowaniem procesu odlewniczego
en Cast welding, casting welding, weld-casting
de Gieβschweiβen n

pl Spawanie zautomatyzowane
en Automated welding
de Automatisiertes Schweiβen

pl Spawanie złożone [przy zastosowaniu różnych sposobów]
en Combination welding, mixed welding
de Kombinationsschweiβen n, kombiniertes Schweiβen n

pl Spawanie żeliwa
en Cast iron welding, welding of cast iron
de Guβeisenschweiβen n, Schweiβen n von Guβeisen

pl Spawanie żeliwa na zimno, spawanie żeliwa bez podgrzewania wstępnego
en Cold welding of cast iron
de Guβeisenkaltschweiβen n, Kaltschweiβen n von Guβeisen

pl Spawanie żeliwa szarego na zimno, spawanie żeliwa szarego bez podgrzewania wstępnego
en Cold welding of gray cast iron
de Grauguβkaltschweiβen n, Kaltschweiβen n von Grauguβ

pl Spawany w [atmosferze] CO2
en CO2 welded
de CO2-geschweiβt, CO2-schutzgasgeschweiβt, unter CO2 geschweiβt

pl Spawarka [samoczynna] do spawania elektrodą węglową
en Automatic carbon-arc [electric] welder
de Automat für Kohleschweiβung, Kohlelichtbogenautomat m, Kohleautomat m

pl Spawarka do spawania łukowego prądem przemiennym
en A. c. arc welder
de Wechselstromlichtbogenschweiβmaschine f

pl Spawarka łukowo-wodorowa
en Atomic-hydrogen welder
de Arcatom-Schweiβgerät n, Arcatom-Schweiβmaschine f

pl Spawarka o stałym napięciu [roboczym]
en Constant voltage welder, constant potential welder (machine), constant voltage-type machine, CP welder
de Konstantspannungs[schweiβ]maschine f

pl Spawarka prądu przemiennego
en a.c. welder
de Wechselstromschweißmaschine (f)

pl Spawarka TIG, maszyna do spawania [metodą] TIG
en Argonarc machine, gas tungsten-arc-machine, inert-gas-shielded tungsten-arc machine, tungsten inert-gas welder, TIG welding machine, TIG [fusion] welder, argonarc welder
de WIG-Schweiβmaschine f

pl Spawarka TIG, maszyna do spawania [metodą] TIG
en Argonarc welder, gas (inert-gas-shielded) tungsten-arc machine, tungsten inert-gas welder, TIG welding machine, TIG [fusion] welder, argonarc machine
de WIG-Schweiβmaschine f

pl Spawarka TIG, urządzenie do spawania metodą TIG
en Argon tungsten-arc equipment, gas tungsten-arc equipment (apparatus, unit, equipment), TIG apparatus (equipment , unit, welding unit), gas tungsten-arc welding equipment (set-up)
de WIG-Gerät n, WIG-Schweiβeinrichtung f, Argonarc-Schweiβeinrichtung f, Wolfram-Inertgas-Gerät n, Wolfram-Inertgas-Schweiβgerät n, Schweiβgerät n für das Wolfram-Inertgas-Schweiβen, Schutzgasschweiβgerät n

pl Specjalna zgrzewarka doczołowa
en Butt welder of special design
de Sonderstumpfschweiβmaschine f

pl Spęczenie
en Collar
de Wulst m

pl Spiekany (ceramiczny) proszek stopowy
en Agglomerated alloy flux, ceramic alloybearing flux
de Gesinteres (keramisches) Legierungspulver n

pl Spiekany topnik do spawania ŁK (łukiem krytym)
en Agglomerated submerged-arc flux
de Agglomeriertes UP-Schweißpulver n

pl Spiekany topnik do spawania ŁK (łukiem krytym)
en Bonded flux for submerged-arc welding, bonded submerged-arc welding composition, sintered submerged-arc [welding] flux, agglomerated submerged-arc flux
de UP-Sinter[schweiβ]pulver n

pl Spiona czołowa wykonana automatycznie
en Automatic butt weld
de Automatisch geschweiβte Stumpfnaht f

pl Spoina (zgrzeina) bez pęknięć
en Crack-free weld
de Riβfreie Naht f

pl Spoina (zgrzeina) czysta
en Clean weld
de Saubere Naht f

pl Spoina (zgrzeina) doczołowa na rurze
en Butt weld in pipe, pipe butt weld
de Rohrstumpfnaht f

pl Spoina (zgrzeina) kołowa
en All around weld
de Ringsumgeschweiβte Naht f

pl Spoina (zgrzeina) konstrukcyjna
en Construction weld, structural weld
de Konstruktionsschweiβnaht f

pl Spoina (zgrzeina) krucha
en Brittle weld
de Spröde Naht f

pl Spoina (zgrzeina) krzywoliniowa
en Curved (cutvilinear) seam, curvilinear weld
de Kurvennaht f, kurvenförmige Schweiβnaht f

pl Spoina (zgrzeina) obwodowa, szew obwodowy
en Circular weld, circular seam, circumferential girth (seam, weld)
de Kreisnaht f, Rund[schweiβ]naht

pl Spoina (zgrzeina) próbna
en Check weld, test (trial, experimental, practice, pilot, specomen) weld
de Probe[schweiβ[naht f

pl Spoina (zgrzeina) przegrzana
en Burned weld, burnt weld
de Verbrannte Naht f

pl Spoina (zgrzeina) wykonana w komorze
en Chamber weld
de Kammergeschweiβte Naht f

pl Spoina (zgrzeina) zamykająca
en Closure weld
de Schlieβnaht f, Schluβnaht f

pl Spoina [na] 1/2 V bez odstępu
en Closed single-bevel butt weld
de Halb-V-Naht f ohne Luftspalt

pl Spoina 2 J bez odstępu
en Closed double-J butt weld
de Doppel-J-Naht ohne Luftspalt

pl Spoina 2 U bez odstępu
en Closed double-U butt weld
de Doppel-U-Naht f ohne Luftspalt

pl Spoina austenityczna
en Austenitic weld
de Austenitschweiβnaht f, austenitische Naht (Schweiβnaht) f

pl Spoina austenityczno-ferrytyczna
en Austenitic-ferritic weld
de Austenitisch-ferritische Schweiβnaht f

pl Spoina berylowa
en Beryllium weld
de Beryllium[schweiβ]naht f

pl Spoina chromoniklowa
en Chrom-nickel weld
de Chromnickel[schweiβ]naht f

pl Spoina czołowa
en Butt weld, butt[-welded] seam
de Stoβnaht f, Stumpf[schweiβ]naht f

pl Spoina czołowa 2V
en Double V-butt weld
de DV-Naht

pl Spoina czołowa bez odstępu [brzegów]
en Close butt joint
de Stumpfnaht f ohne Luftspalt

pl Spoina czołowa V
en Single V-butt weld
de V-Stumpfnaht

pl Spoina czołowa V z progiem
en Single V-butt weld with root face
de Einseitige geschweißte Y-Naht mit Steg

pl Spoina czołowa w złączu teowym
en Butt weld T-joint
de HV-Naht Am T-Stoft

pl Spoina czołowa z pełnym przetopem
en Complete-penetration butt weld
de Stumpfnaht f mit vollständigem Einbrand

pl Spoina dwustronna
en Both-sides weld, weld made from both (two sides)
de Beiderseitige (beiderseitig geschweiβte) Naht f

pl Spoina I bez odstępu (szczeliny)
en Closed square butt weld, square close butt weld
de I-Naht f ohne Luftspalt

pl Spoina J bez odstępu
en Closed single-J butt weld
de J-Naht f ohne Luftspalt

pl Spoina K bez odstępu
en Closed double-bevel butt weld
de K-Naht f ohne Luftspalt

pl Spoina kotłowa (na kotle)
en Boiler seam
de Kesselnaht f

pl Spoina krzyżowa
en Cross weld, cross seam
de Kreuznaht f

pl Spoina miedziana
en Copper weld, weld in copper
de Kupfer[schweiβ]naht f

pl Spoina montażowa
en Assembly weld
de Montage[schweiβ]naht f

pl Spoina obwodowa na rurze
en Circumferential pipe weld, weld around the pipe
de Rohrrund[schweiβ]naht f

pl Spoina obwodowa wykonana metodą MIG
en Circumferential MIG weld
de MIG-Rundnaht f

pl Spoina obwodowa wykonana metodą spawania elektrożużlowego (żużlowego, EŻ)
en Circumferential electroslag weld
de Elektro-Schlacke-Rundnaht f

pl Spoina obwodowa wykonana przy pomocy łuku plazmowego
en Circumferential plasma arc weld
de Plasmarundnaht f

pl Spoina obwodowa zewnętrzna, szew obwodowy zewnętrzny
en Circumferential external weld, external girth seam
de Auβenrundnaht f

pl Spoina pachwinowa
en Fillet weld
de Kehlnaht

pl Spoina pachwinowa niesymetryczna
en Fillet weld with unequal legs
de Ungleichschenkelige Kehnaht

pl Spoina pachwinowa wklęsła
en Concave fillet weld
de Hohlnaht

pl Spoina pachwinowa wykonana automatycznie
en Automatic welded fillet weld, machine fillet
de Automatisch geschweiβte Kehlnaht f

pl Spoina pachwinowa wykonana w [atmosferze] CO2
en CO2-shielded fillet weld
de CO2-Kehlnaht f, CO2-geschweiβte Kehlnaht f

pl Spoina pachwinowa wypukła
en Convex fillet weld
de Wölbnaht

pl Spoina pachwinowa z brakiem przetopu
en Fillet weld with incomplete penetration
de Kehlnaht mit nicht erfaßter Wurzel

pl Spoina pachwinowa z głębokim przetopem
en Fillet weld with deep penetration
de Kehnaht mit tiefen Einbrand

pl Spoina pachwinowa z odstępem
en Fillet weld with grap
de Kehlnaht mit Spalt

pl Spoina pachwinowa z wypukłym licem
en Convex fillet [weld], full fillet weld, fillet weld havinga convex face
de Konvexe (volle) Kehlnaht f, Vollkehlnaht f, Wölbkehlnaht f

pl Spoina popękana
en Cracked weld
de Gerissene (rissige) Schweiβnaht f

pl Spoina punktowa wykonana przy pomocy spawania łukiem elektrycznym
en Arc spot weld
de Lichtbogenpunkten n, Lichtbogenpunktschweiβen n

pl Spoina punktowa z całkowitym wtopieniem
en Complete penetrating spot weld
de Punktschweiβtnaht f mit vollständigem Einbrand

pl Spoina szczelna, szew szczelny
en Caulking seam, caulk[ing] weld, seal[ing] weld
de Dichtnaht f

pl Spoina U bez odstępu
en Closed single-U butt weld
de U-Naht f ohne Luftspalt

pl Spoina V bez odstępu
en Closed single-V butt weld
de V-Naht f ohne Luftspalt

pl Spoina wadliwa
en Bad weld, faulty (defective, poor, unsound) weld
de Fehlerhafte (schadhafte) Schweiβnaht f

pl Spoina wklęsła
en Concave weld, light weld
de Hohlnaht f, konkave (leichte) Schweiβnaht f

pl Spoina wykonana automatycznie
en Automatic weld
de Automatisch geschweiβte Naht f

pl Spoina wykonana automatycznie [metodą] TIG
en Automatic gas tungsten-arc fusion weld
de Automatisch geschweiβte WIG-Naht f

pl Spoina wykonana gazowo (palnikiem acetylenowo-tlenowym)
en Autogenous weld, oxyacetylene weld
de Autogen[schweiβ]naht f

pl Spoina wykonana metodą automatycznego spawania łukowo-wodorowego
en Automatic atomic-hydrogen weld
de Automatisch geschweiβte Arcatom-Naht f

pl Spoina wykonana metodą MIG
en Argon metal arc weld, MIG weld, [inert-]gas metal-arc weld, argon tungsten arc weld
de MIG-Naht f, MIG-Schweiβnaht f, MIG-geschweiβte Naht f

pl Spoina wykonana metodą spawania łukowo-wodorowego
en Atomic-hydrogen weld
de Arcatom-Naht f, Arcatom-Schweiβnaht f

pl Spoina wykonana metodą spawania w [atmosferze] CO2, spoina wykonana metodą spawania w osłonie CO2
en CO2 weld, CO2-shielded weld, CO2 process weld
de CO2-Schweiβnaht f, CO2-geschweiβte Naht f

pl Spoina wykonana metodą TIG
en Argon tungsten-arc weld, gas tungsten-arc weld, inert-gas tungsten-arc weld, TIG weld, tungsten inert-gas weld, tungsten-arc [argon-shielded] weld, inert-gas-shielded tungsten-arc weld, gas tungsten-arc fusion weld, argonarc weld
de WIG-Schweiβnaht f, WIG-Naht f, WIG-geschweiβte Naht f

pl Spoina wykonana na aluminium
en Aluminum weld, weld in aluminum
de Aluminium[schweiβ]naht f

pl Spoina wykonana prądem przemiennym
en A. c. weld
de Wechselstromgeschweiβte Naht f

pl Spoina wykonana przy pomocy lutowania twardego
en Brazing seam
de Hartlötnaht f

pl Spoina wykonana przy pomocy spawania łukowego
en Arc weld, arc weld seam
de Lichtbogenschweiβnaht f, lichtbogengeschweiβte Naht f

pl Spoina wykonana ściegiem prostym
en Beading weld, bead weld
de Strichnaht f, Zugnaht f

pl Spoina wykonana w osłonie argonu
en Argon atmosphere weld
de Unter Argongasschutz geschweiβte Naht f

pl Spoina wykonana ze stopu aluminium-cynk-magnez, spoina AlZnMg
en Aluminum-zinc-magnesium alloy weld
de Aluminium-Zink-Magnesium-Schweiβnaht f, AlZnMg-Schweiβnaht f

pl Spoina X bez odstępu
en Closed double-V butt weld, double-V close butt weld
de X-Naht f ohne Luftspalt

pl Spoina z brązu, spoina brązowa
en Bronze weld
de Bronze[schweiβ]naht f

pl Spoina z niobu
en Collumbium weld
de Niob[schweiβ]naht f

pl Spoina z pełnym przetopem
en Complete penetrated weld
de Durchgeschweiβte Naht f

pl Spoina z pełnym przetopem
en Complete-penetration weld, complete (full) penetrating weld, completely penetrated weld
de Schweiβnaht f mit vollständigem Einbrand

pl Spoina żeliwna
en Cast iron weld
de Guöeisen[schweiβ]naht f

pl Spoiwo (metal dodatkowy) w postaci stopu aluminium
en Aluminum alloy filler metal
de Zusatzwerkstoff m aus Aluminiumlegierung

pl Spoiwo austenityczne
en Austenitic filler metal
de Austenitischer Zusatzwerkstoff m

pl Spoiwo bezprądowe
en Cold filler metal
de Stromloser Zusatzwerkstoff m

pl Spoiwo stopowe do napawania
en Build-up alloy, surfacing alloy
de Auf[trag]schweiβlegierung f, Auftraglegierung f

pl Sprężone powietrze
en Compressed air
de Druckluft f, Preβluft f, komprimierte Luft f

pl Sprężony gaz
en Compressed gas, pressure gas
de Druckgas n

pl Sprężony tlen
en Compressed oxygen, oxygen under high pressure
de Drucksauerstoff m, komprimierter Sauerstoff m

pl Sprzęt (urządzenie) do lutowania acetylenem
en Acetylene soldering equipment
de Azetylenlötapparat m

pl Sprzęt do cięcia
en Cutting equipment
de Schneideinrichtung f

pl Stabilizacja łuku [elektrycznego]
en Arc stabilization
de Lichtbogenstabilisierung f

pl Stabilizujący łuk [elektryczny]
en Arc-stabilizing
de Lichtbogenstabilisierend

pl Stabilność łuku
en Arc stability, stability of arc
de Bogenstabilität f, Lichtbogenstabilität f, Lichtbogenbeständigkeit f

pl Stal austeniczna
en Austenitic steel
de Austenitischer Stahl m

pl Stal chromoniklowa
en Chrome-nickel steel, nickel chrome steel
de Chromnickelstahl m

pl Stal hartująca się w powietrzu, stal samohartowna
en Air-hardenable steel, air-hardening steel
de Lufthärter m, Lufthärtungsstahl m, lufthärtender Stahl m

pl Stal kotłowa (do budowy kotłów)
en Boiler steel
de Kesselbaustahl m

pl Stal kwasoodporna
en Acid-resisting steel
de Säurebeständiger Stahl m

pl Stal półuspokojona
en Balanced steel, semikilled (semirimming) steel
de Halbberuhigter (halbberuhigt vergossener) Stahl m

pl Stal stopowa
en Alloyed steel, alloy steel
de Legierter Stahl m

pl Stal węglowa
en Carbon steel
de C-Stahl m, Kohlenstoffstahl m

pl Stal wysokomanganowa
en Austenitic manganese steel, high manganese steel, straight manganese steel
de Manganhartstahl m

pl Stalowa szczotka druciana
en Bristled steel brush, steel brush, steel wire [scratch] brush
de Stahldrahtbürste f

pl Stan dostawy
en As-received condition, as supplied condition
de Anlieferungszustand m, Lieferzustand m

pl Stan łuku
en Arc condition
de Betriebszustand (Zustand) m des Lichtbogens

pl Stan surowy po spawaniu
en As-welded condition, as-welded state, as-deposited condition
de Schweiβzustand m

pl Standardowy podajnik drutu
en Conventional wire feed unit, standard wire feed unit, standard model wire drive unit
de Standarddrahtvorschubgerät n

pl Stanowisko do spawania na zimno
en Cold weld, cold shut (lap)
de Kaltschweiβstelle f

pl Stanowisko lutowania twardego
en Braze, brazebility
de Hartlötstelle f

pl Stapiać, topić metal, topić
en Burn off, melt off
de Abschmelzen

pl Stapiająca (topiąca) sie elektroda, topliwa elektroda
en Consumable electrode, melting electrode, filler metal electrode, electrode supplying filler metal
de Abschmelzende (verzehrbare, sich verzehrende, schmelzbare, sich aufbrauchende) Elektrode f

pl Stapiająca się elektroda w postaci płyty
en Consumable plate electrode
de Sich verzehrende Plattenelektrode f

pl Stapiająca się prowadnica [elektrody]
en Consumable nozzle
de Abschmelzende (sich verzehrende, verzehrbare) Düse f, Schmelzdüse f

pl Stapianie
en Burn off, melt-off, melting
de Abschmelzen n, Abschmelzung f

pl Stapianie elektrody, topienie się elektrody
en Burn-off the electrode, melting of the electrode, electrode fusion (burn-off)
de Abschmelzen n der Elektrode, Aufschmelzen n der Schweiβelektrode

pl Stapianie w łuku [elektrycznym]
en Arc melting, arc melt[ing] rate
de Lichtbogenschmelzen n

pl Starata (ubytek) przez wypalanie
en Burn-out loss, burn-off loss
de Abbrandverlust m

pl Starzenie
en Ageing
de Afterung f

pl Sterowanie (regulacja) łuku
en Arc control, adjustment of the arc
de Bogensteuerung f, Lichtbogensteuerung f, Lichtbogenregelung f

pl Sterowanie czasem zgrzewania
en Control of weld time, welding time control, weld timing control
de Schweiβzeitsteuerung f, Schweiβzeitbegrenzung f, Steuerung f der Schweiβzeit

pl Sterowanie długością łuku [spawalniczego], regulacja długości łuku [spawalniczego]
en Arc length control
de Regelung f der Bogenlänge

pl Sterowanie przenoszeniem metalu
en Control of metal transfer, control of transfer
de Steuern n des Werkstoffübergangs, Regelung f der Werkstoffübertragung

pl Sterowanie siatki
en Cross thread steering device
de Fadenkreuzsteuerung f

pl Stołowa maszyna do przypawania stworzni energią wyładowania kondensatora
en Bench-type capacitor discharge stud welding machine
de Kondensator-Tischbolzenschweiβmaschine f

pl Stop Al-Cu-Mg-Si
en Al-Cu-Mg-Si-alloy
de Avial (Al-Cu-Mg-Si-Legierung)

pl Stop dwuskładnikowy
en Binary alloy
de Binäre Legierung f

pl Stop miedzi
en Copper base alloy, copper alloy
de Kupferlegierung f

pl Stop odporny na korozję
en Corrosion-resistant alloy
de Korrosionsbeständige Legierung f

pl Stop sztucznie starzony
en Artificially aged alloy
de Künstlich gealterte Legierung f

pl Stop utwardzany dyspersyjnie
en Age-hardenable alloy
de Aushärtbare Legierung f

pl Stopa szyny
en Base of the rail
de Schienenfuβ m

pl Stopiona ilość topnika [spawalniczego]
en Amound of welding flux composition fused, amound of welding flux fused
de Geschmolzene Schweiβpulvermenge (Pulvermenge) f

pl Stopiwo aluminiowe
en Aluminum weld deposit, aluminum weld metal
de Aluminiumschweiβgut n

pl Stopiwo austenityczne
en Austenitic deposit, austenitic weld metal
de Austenitischweiβgut n, austenitisches Schweiβgut n

pl Stopiwo austenityczno--ferrytyczne
en Austenic-ferritic weld metal
de Austenitisch-ferritisches Schweiβgut n

pl Stopiwo brązowe (z brązu)
en Bronze weld deposit, bronze weld metal
de Bronzeschweiβgut n

pl Stopiwo otrzymane metodą łukowo-wodorową, metal spoiny wykonanej metodą łukowo-wodorową
en Atomic-hydrogen weld metal
de Arcatom-Schweiβgut n

pl Stopiwo otrzymane metodą TIG, metal spoiny wykonanej metodą TIG
en Argonarc weld metal, [inert-] gas tungsten-arc weld metal
de WIG-Schweiβgut n, Argonarc-Schweiβgut n

pl Stopiwo przy spawaniu łukowym
en Arc weld deposit, arc weld metal, arc [welded] deposit, metal deposited by arc welding
de Lichtbogenschweiβgut n, Schweiβgut n der Lichtbogenschweiβung

pl Stopiwo przy spawaniu w [atmosferze] CO2, stopiwo przy spawaniu w osłonie CO2
en CO2 weld metal, CO2 gas metal-arc weld metal, CO2-deposit
de CO2-Schweiβgut n

pl Stopiwo w stanie surowym [nie obrobionym]
en As-welded weld metal, as-deposited weld metal
de Schweiβgut n im [unbehandelten] Schweiβzustand

pl Stopiwo żeliwne
en Cast iron deposit
de Guβeisenschweiβgut n

pl Stopowa elektroda spawalnicza
en Alloy welding electrode
de Legierte Schweiβelektrode

pl Stopowy proszek
en Alloy-bearing flux, alloy flux
de Legierungspulver n, legiertes Schweiβpulver n

pl Stosowanie docisku przy zgrzewaniu
en Applying of the welding pressure
de Schweiβdruckaufbringung f, Aufbringen n des Schweiβdruckes

pl Stół do cięcia tlenem (gazowego, tlenowego)
en Cutting machine work table
de Brennschneidtisch m, Schneidtisch m

pl Strata (ubytek) składników stopowych przez wypalenie
en Alloying ellement loss, element loss, loss of alloying elements
de Abbrandverlust m an Legierungselementen

pl Strefa (obszar) spawania
en Area of welding, welding area
de Bereich m der Schweiβung, Schweiβbereich m

pl Strefa [działania łuku]
en Arc zone, zone of arc
de Bogenzone f, Lichtbogen[wirkungs]zone f

pl Strefa chłodzenia
en Cooling zone
de Abkühlzone f

pl Strefa łuku
en Arc area, area of the arc, arc region
de Bogenbereich m, Lichtbogenbereich m, Bogengebiet n, Lichtbogengebiet n

pl Strefa nawęglona
en Carburized area (zone)
de Aufgekohlte Zone f

pl Strefa przejściowa zgrzeiny
en weld interface
de Bindezone

pl Strefa sąsiednia spoiny (zgrzeiny), strefa spoiny (zgrzeiny)
en Area [immediately] adjacent to the weld, area near the weld, zone (metal) adjacent to the weld, zone near the weld
de Nebennahtzone f, Nachbarzone f der Naht, schweiβnahtnaher Bereich m

pl Strefa spalania
en Combustion zone
de Verbrennungszone f

pl Strefa spoiny
en Weld zone
de Schweißzone

pl Strefa stopienia
en fusion zone
de aufgeschmolzener Grundwerkstoff

pl Strefa wpływu
en Afected area (zone)
de Einflußzone f, beeinflußte Zone f

pl Strefa wpływu ciepła
en heat-affected-zone
de Wärmeeinflußzone

pl Strefa wpływu ciepła materiału rodzimego (podstawowego)
en Base metal head-affected-zone of the base metal, head-affected-zone of the parent plate
de Wärmeeinfluβzone f des Grundwerkstoffes

pl Strefa zgrzeiny
en weld zone
de Schweißzone

pl Strona przeciwna
en reverse side
de Untere Werkstückfläche

pl Struktura bezpośrednio po spawaniu [w stanie surowym]
en As-welded structure
de Gefüge n im Schweiβzustand

pl Struktura gruboziarnista
en Coarse grained structure
de Gefügevergröberung f

pl Struktura odlewu
en Cast structure
de Guβgefüge n

pl Strumień argonu
en Argon gas flow, argon flow (stream), stream (flow) of argon
de Argonstrom m, Argondurchsatz m

pl Strumień argonu
en Argon gas stream
de Argongasstrom m

pl Strumień gazu transportującego (przenoszącego)
en Carrier gas stream
de Trägergasstrom m

pl Strumień tlenu tnącego
en Cutting oxygen jet, cutting jet of oxygen
de Schneidsauerstoffstrahl m

pl Strumień tlenu tnącego
en Cutting oxygen stream, cutting stream of oxygen, oxygen cutting stream
de Schneidsauerstoffstrom m

pl Strumień tnący [przy cięciu tlenem]
en Cutting jet
de Brennschneidstrahl m, Schneidstrahl m

pl Strzelanie palnika
en Backfire, flashback
de Abknallen n, Flammenrückschlag m

pl Styk pomiędzy elektrodą i blachą
en Contact between the electrode and the sheet, electrode-work-piece contact
de Kontakt m Elektrode-Blech

pl Suszarka
en Backing oven
de Trockenofen m, Trocknungsofen m

pl Suszenie elektrod
en Baking of electrodes
de Elaktrodentrocknung f, Trocknen n von Elektroden (Schweiβelektroden)

pl Symetrycznie przesunięta spoina (zgrzeina)
en Chain intermittent weld
de Symmetrisch versetzte Naht f

pl Symetrycznie przesunięta spoina pachwinowa
en Chain intermittent fillet weld
de Symmetrisch versetzte Kehlnaht f

pl Sza[f]ka sterownicza
en Control box (cabinet), weldor`s control panel
de Steuerkasten m, Steuerschrank m

pl Szablon do cięcia
en Cutting template
de Schneidschablone f

pl Szczelina pierścieniowa
en Annular gap
de Ringspalt m

pl Szczelina powietrzna
en Air gap
de Luftspalt m

pl Szczeliny wypełnianie
en Bridging of gaps
de Luftspaltüberbrückung f, Spaltüberbrückung f

pl Szczęka przewodząca prąd
en Current-carrying jaw
de Stromführende Backe f

pl Szczęka stykowa
en Contact jaw
de Kontaktbacke f

pl Szczęka zaciskająca
en Clamping jaw, clamping die
de Einspannbacke f, Spannbacke f

pl Szczyt napięcia łuku [ostry]
en Arc voltage peak
de Lichtbogenspannungsspitze f

pl Szczyt prądu
en Current peak
de Stromspitze f

pl Szerokość folii
en foil width
de Folienbreite

pl Szerokość garbu
en projection width
de Buckelbreite

pl Szerokość grani
en root width
de Wurzelbreite

pl Szerokość przedmiotu obrabianego
en workpiece width
de Werkstuckbreite

pl Szerokość przygotowanej powierzchni czołowej
en width of prepared face
de Flankenbreite

pl Szerokość przygotowania
en width of preparation
de Flankenweite

pl Szerokość spoiny
en weld width
de Nahtbreite

pl Szerokość ściegu
en Bead width
de Breite f der Raupe, Raupenbreite f

pl Szerokość zakładki
en lap width
de Uberlappbreite

pl Szerokość złącza
en joint width
de Öffnungsweite

pl Szew grzbietowy
en Corner seam (weld), outside fillet weld
de Ecknaht f, äuβere Kehlnaht f

pl Szew obwodowy zbiornika, spoina obwodowa zbiornika
en Circumferiental tank seam
de Behälterrundnaht f

pl Szew wykonany zgrzewaniem punktowym na aluminium
en Aluminum spot weld
de Aluminiumpunktschweiβnaht f

pl Szew, spoina zbiornika
en Container seam, tank seam (weld)
de Behälter[schweiβ]naht f

pl Szkło ochronne
en Cover glass, clear welding cover lens
de Deckglas n

pl Szybkość (prędkość) narastania prądu
en Current rise rate, rate of current rise
de Stromanstiegsgeschwindigkeit f

pl Szybkość (prędkość) poduwu łuku
en Arc travel speed (velocity), speed of arc travel
de Bewegungsgeschwindigkeit f des Lichtbogens

pl Szybkość (prędkość) spalania
en Combustion rate, rate of combustion
de Verbrennungsgeschwindigkeit f

pl Szybkość (prędkość) spawania automatycznego
en Automatic weldin speed
de Automatenschweiβgeschwindigkeit f

pl Szybkość [prędkość] cięcia
en Cutting speed, cutting rate, speed (rate) of cutting
de Schneidgeschwindigkeit f, Schnittgeschwindigkeit f

pl Szybkość chłodzenia
en Cooling rate, rate of cooling
de Abkühlungsgeschwindigkeit f

pl Szybkość ochłodzenia stopiwa
en Coolin rate of the weld deposit, weld metal cooling rate
de Abkühlungsgeschwindigkeit f des Schweiβgutes

pl Szybkość stapiania
en Burn-off rate, melt (melt-off, melting) rate, deposit speed, [metal] depisition speed, rate of melting (burn-off), arc melt[ing] rate
de Abschmelzgeschwindigkeit f

pl Szybkość stapiania drutu [spawalniczego]
en Burn-off rate of the wire material, wire melting (melt-off, burn-off, fusion) rate, rate of consumption of the wire
de Abschmelzgeschwindigkeit f des Drahtes, Drahtabschmelzgeschwindigkeit f

pl Szyna chłodząca
en Chill bar
de Kühlschiene f

pl Szyna miedziana
en Bar of copper
de Abdeck[kupfer]schiene f, Kupferschiene f