Słownik techniczny


W bazie jest: 1733 słów.

  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż  


O
pl Obciążalność prądowa elektrody
en Current-carrying capacity of the electrode
de Strombelastbarkeit f der Elektrode

pl Obliczenie spoiny pachwinowej
en Calculation of fillet weld seams
de Kehlnahtberechnung f

pl Obróbka końco weldingwa [mechaniczna]
en After-machining, postweld (subsequent) machining, machining after welding
de Nachfolgende spanabhebende (spanede) Bearbeitung f, Nacharbeit f, Nachbearbeitung f

pl Obróbka przy pomocy łuku elektrycznego
en Arc machining
de Zerspanen n mit Hilfe des Lichtbigens

pl Obwodowa spoina pachwinowa
en Circumferential fillet
de Rundkehlnaht f

pl Obwodowa spoina pachwinowa wykonana automatycznie
en Automatic circumferential weld
de Automatisch geschweiβte Rundnaht f

pl Obwód przemiennego prądu spawania
en A. c. welding current circuit
de Schweiβwechselstromkreis m, Wechselstromschweiβkreis m

pl Obwód spawalniczy, obwód spawania łukowego
en Arc welding circuit
de Lichtbogenschweiβstromkreis m

pl Ochrona argonowa, ochrona gazowa w postaci argonu
en Argon gas shield, shield of argon gas
de Argongasschutz m

pl Ochrona gazowa w postaci CO2
en CO2 shield, CO2 shielding (screening, protection, gas shield, gas arc shielding)
de CO2-Schutz m, CO2-Gasschutz m

pl Ochrona przed pożarem przy cięciu
en Cutting fire protection
de Brandschutz m beim Schneiden

pl Odbiorowy, z obowiązkiem odbioru
en Acceptance obliged
de Abnahmepflichtig

pl Odległość (przestrzeń) łuku
en Arc distance, arc spacing
de Lichtbogenabstand m, Lichtbogenlänge f

pl Odległość od krawędzi
en edge distance
de Randabstand

pl Odporność na pękanie
en Cracking resistance, crack resistance (resistivity), resistance to cracking
de Riβbeständigkeit f, Riβsicherheit f, Riβfestigkeit f

pl Odporny na korozję
en Corrosion-resistant
de Korrosionsbeständig

pl Odporny na pękanie
en Crack-resistant, resistant to cracking (fissuring)
de Riβfest

pl Odporny na powrót płomienia
en Backfire-proof, backfire-resisting
de Rückschlagicher

pl Odpowiedni do spawania
en Convenient for welding, adequate for welding
de Schweiβgerecht

pl Odstęp koncówka stykowa - materiał spawany
en Contact tip-to-work distance
de Abstand m Kontaktdüse-Werkstück

pl Odstęp między ramionami, rozstaw ramion
en Arm spacing, vertical arm spacing, horn (throat, platen) spacing
de Abstand m zwischen den Armen, Armabstand m, Armdurchlaβ m

pl Odstęp rowka
en Root gap
de Stirnflächenabstand Stegabstand

pl Odzież azbestowa
en Asbestos clothing
de Asbestkleidung f

pl Okolica (strefa) spoiny, okolica (strefa) zgrzeiny
en Circumference of the weld, periphery of the weld, weld periphery
de Nahtumfang m, Schweiβnahtumfang m, Schweiβnahtvolumen n

pl Okres jarzenia [się] łuku
en Arcing period, arc period
de Brennperiode f des Lichtbogens, Lichtbogenbrennperiode f

pl okulary ochronne szczelne [z osłonami bocznymi]
en Cover-all welding goggles, goggles that fit around the eyes
de Schutzbrille f mit Seitenblenden (Seitenschutz)

pl Opornoś łuku [elektrycznego]
en Arc resistance, resistance of the arc
de Lichtbogenwiderstand m

pl Opór (oporność) styku
en Contact resistance
de Kontaktwiderstand m, Berührungswiderstand m

pl Oscylacja (drganie) łuku [elektrycznego]
en Arc oscillation
de Lichtbogenschwingung f

pl Oskardzik
en Chipping hammer, chipper
de Meiβelhammer m, Pickhammer m

pl Oskardzik
en Chipping hammer, hammer for weld cleaning
de Elektrodenhammer m

pl Osłona [gazowa] grani
en Backing shielding, root shield, back[-up] shielding, inert-gas back-up shielding, inert-gas protection on the backside, inert-gas backing protection (shield), backside protection, backing gas coverage, unterside gas shielding of the weld joint
de Wurzelschutz m, Gasschutz m der Nahtwurzel

pl Osłona [ochrona] ręki spawacza elektrycznego
en Arc welding hand shield
de Hand[schutz]schild m für Lichtbogenschweiβer, Schweiβerhand[schutz]schild m

pl Osłona argonowa, osłona z argonu
en Argon shroud, argon cover (shield)
de Argon[schutz]hülle f, Argonschleier m, Argonschutz[gas]mantel m

pl Osłona łuku [spawalniczego]
en Arc shielding
de Abschirmung f (Schutz m) des Lichtbogens, Lichtbogenabschirmung f

pl Osprzęt do cięcia
en Cutting supplies
de Schneidzubehör n

pl Osuszanie powietrza
en Air drying
de Lufttrocknen n, Lufttrocknung f

pl Oś dyszy
en Axis of the nozzle, nozzle axis
de Düsenachse f

pl Oś elektrody
en Axis of the electrode, electrode axis
de Elektrodenachse f

pl Oś łuku
en Arc axis
de Bogenachse f, Lichtbogenachse f

pl Oś spoiny (zgrzeiny)
en Axis of the weld, weld axis
de Nahtachse f

pl Oś ściegu spawalniczego
en Axis of the weld bead
de Schweiβraupenachse f

pl Oś uchwytu (palnika) spawalniczego
en Axis of the welding torch
de Schweiβbrennerachse f

pl Otulina
en Coating, covering
de Hülle f, Umhüllung f, Ummantelung f

pl Otulina celulozowa
en Cellulose-type coating, cellulosic coating, organic coating, cellulose covering
de Zelluloseumhüllung f, Ze-Hülle f

pl Otulina kwaśna
en Acid coat
de Erzsaure Hülle (f)

pl Otulina utleniająca
en Covering of the iron oxide type, iron oxide covering
de Oxidische Hülle f, oxidische (oxydierende) Umhüllung f

pl Otulina zawierająca składniki stopowe
en Alloyed coating
de Legierte Hülle (Umhüllung) f

pl Otulona elektroda do spawania ręcznego
en Covered manual electrode, manual covered (coated) electrode
de Umhüllte Handelektrode (Handschweiβelektrode) f

pl Otulona elektroda metalowa
en Covered metallic electrode
de Umhüllte Metallelektrode f

pl Otulona elektroda spawalnicza
en Coated welding electrode, covered welding electrode
de Umhüllte (ummantelte) Schweiβelektrode f, umhüllte Stabelektrode f

pl Otulony drut spawalniczy
en Covered welding wire
de Umhüllter Schweiβdraht m

pl Otulony pręt dodatkowy
en Coated filler rod
de Umhüllter Zusatzstab m

pl Otulony pręt spawalniczy
en Coated welding rod, coated rod
de Umhüllter Schweiβstab (Stab) m