Słownik techniczny


W bazie jest: 1733 słów.

  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż  


M
pl Magazyn karbidu
en Carbide storage room
de Karbidlager n

pl Magnetyzm łuku [elektrycznego]
en Arc magnetism
de Lichtbogenmegnetismus m, Magnetismus m des Lichtbogens

pl Malowanie przeciwkorozyjne (ochronne przeciwko korozji)
en Corrosion protection painting
de Korrosionssuchtzanstrich m

pl Manometr ciśnienia butlowego
en Acetylene cylinder pressure gage
de Azetylenflaschenmanometer n

pl Manometr do acetylenu
en Acetylene pressure gage
de Azetylenmanometr (n)

pl Masa (materiał) do stabilizacji łuku [elektrycznego]
en Arc stabilizer, arc-stabilizing chemical (ingredient, material)
de Lichtbogenstabilisator m, lichtbogenstabilisierende Masse f

pl Masa oczyszczająca
en Cleaning material, purifying material, cleaner
de Reiniger m, Reinigermasse f, Reinigungsmasse f

pl Masa otulinowa (do otulania elektrod)
en Coating mixture, electrode compound
de Hüllmasse f, Umhüllungsgemisch n

pl Masa rdzenia, ciężar rdzenia
en Core wire weight, weight of core wire
de Kerndrahtgewicht n, Kerndrahtmasse f

pl Maska ochronna z doprowadzeniem powietrza
en Air-supplied mask, fresh-air mask
de Frischluftmaske f

pl Maszyna [hutnicza] do cięcia grubych bloków
en Billet cutting machine
de Knüppel[brenn]schneidmaschine f

pl Maszyna do [termicznego] wycinania kół
en Circle cutting machine
de Kreis[brenn]schneidmaschine f

pl Maszyna do cięcia
en Cutting machine
de Schneidmaschine f

pl Maszyna do cięcia [termicznego] z poprzecznym wózkiem
en Cross-carriage cutting machine
de Kreuzwagenbrennschneidmaschine f, Kreuzwagenschneidmaschine f

pl Maszyna do cięcia łukowego
en Arc cutting machine
de Lichtbogenschneidmaschine f

pl Maszyna do cięcia termicznego w układzie współrzędnych prostokątnych
en Coordinate-drive cutting machine, coordinate gas-cutting (oxygen-cutting) machine
de Koordinatenbrennschneidmaschine f

pl Maszyna do lutowania twardego
en Brazing machine, brazer
de Hartlötmaschine f

pl Maszyna do spawania aluminium
en Aluminum welding machine
de Aluminiumschweiβmaschine f

pl Maszyna do spawania łukowego
en Arc welding machine, electric arc welding machine, [electric] arc welder
de Lichtbogenschweiβmaschine f

pl Maszyna do spawania obwodowego, zgrzewarka liniowa do zgrzewania obwodowego
en Circumferiental seam welder, circular seam welder, circumferiental seam welding machine, girth welder (welding machine)
de Rundnahtschweiβmaschine f

pl Maszyna do spawania w [atmosferze] CO2, maszyna do spawania w osłonie CO2
en CO2-shielded consumable-electrode welding machine, CO2 welder (welding machine)
de CO2-Schutzgasschweiβmaschine f, CO2-Schweiβmaschine f

pl Maszyna do ukosowania [brzegów] blach
en Beveling machine, plate[-edge] beveling machine, plate-edge preparation machine, [plate-] edge planer, plate-edger [planing machine], edger
de Blechkantenhobelmaschine f

pl Maszyna z poprzecznym wózkiem
en Cross-carriage machine
de Kreuzwagenmaschine f

pl Material dodatkowy w postaci brązu aluminiowego
en Aluminum bronze filler material
de Aluminiumbronzezusatzwerkstoff m

pl Material dodatkowy w postaci stopu aluminium-magnez, spoiwo AlMg
en Aluminum-magnesium filler
de Aluminium-Magnesium-Zusatzwerkstoff m, AlMg-Zusatzwerkstoff m

pl Materiał anody
en Anode material, anode potential gradient
de Anodenwerkstoff m

pl Materiał dodatkowy do lutowania twardego
en Brazing filler metal, filler metal for brazing
de Hartlötzusatzwerkstoff m, Zusatzwerkstoff m zum Hartlöten

pl Materiał dodatkowy do spawania w [atmosferze] CO2, materiał dodatkowy do spawania w osłonie CO2
en CO2 filler metal, CO2 welding filler metal
de CO2-Schweiβzusatzwerkstoff m, Zusatzwerkstoff m für das CO2-Schweiβen

pl Materiał dodatkowy w postaci brązu, brąz dodatkowy
en Bronze filler metal
de Bronzezusatzwerkstoff m

pl Materiał dodatkowy w postaci miedzi
en Copper filler [metal]
de Kupferzusatzwerkstoff m

pl Materiał dodatkowy w postaci stopu aluminium-cynk-magnez, spoiwo AlZnMg
en Aluminum-zinc-magnesium filler
de Aluminium-Zink-Magnesium Zusatzwerkstoff m, AlZnMg-Zusatswerkstoff m

pl Materiał katody
en Cathode material
de Katodenwerkstoff m

pl Materiał otuliny elektrody
en Coating material, welding electrode coating material, covering material
de Elektrodenumhüllungsstoff m, Umhüllungsstoff m, Ummantelungsmaterial n

pl Materiał podstawowy
en Parent metal
de Grundwerkstoff

pl Materiał rodzimy
en Base material (metal), base plate, base-plate material
de Grundwerkstoff m, Grundmaterial n

pl Mechanizm łuku [elektrycznego]
en Arc mechanism
de Lichtbogenmechanismus m

pl Mechanizm spajania (zlepienia)
en Bonding mechanism, mechanism of bonding
de Bindemechanismus m, Bindungsmechanismus m

pl Metal dodatkowy, spoiwo
en Added metal, additional (filter) metal
de Zusatzgut n, Zusatzmetall n, Zusatzmaterial n

pl Metal napoiny, napawany metal
en Build-up metal, deposit metal
de Auftragmetall n

pl Metal spoiny
en Weld metal
de Schweißgut

pl Metal stopowy
en Alloying metal
de Legierungsmetall n

pl Metale ziem rzadkich
en Alkaline earth metal
de Erdalkalimetalle npl

pl Metalurgia spawania aluminium
en Aluminum welding metallurgy
de Aluminiumschweiβmetallurgie f, Metallurgie f des Aluminiumschweiβens

pl Metoda (proces) automatycznego spawania ŁK (łukiem krytym)
en Automatic submerged-arc welding process, automatic shielded submerged-arc electric welding process, submerged-arc automatic welding proces
de Automatisches UP-Schweiβverfahren n, automatisches Unterpulverschweiβverfahren n

pl Metoda (proces) spawania elektrodą otuloną ciągłą
en Continuous covered-electrode process
de Schweiβverfahren n mit endloser umhüllter Elektrode

pl Metoda (proces) spawania elektrodą topliwą
en Consumable-electrode welding process, consumable-electrode process
de Schweiβverfahren (lichtbogenschweiβverfahren) n mit abschmelzender Elektrode, [Schutzgas-]Lichtbogenschweiβverfahren n mit abschmelzender Elektrode, Schutzgasschweiβverfahren n mit abschmelzender Elektrode

pl Metoda (proces) zgrzewania doczołowego
en Butt welding process, butt-weld process
de Stumpfschweiβverfahren n

pl Metoda Airco
en Airco process
de Airco-Verfahren n

pl Metoda Aircomatic
en Aircomatic welding process
de Aircomatic-Verfahren n

pl Metoda Benardosa-Olszewskiego
en Benardos process
de Benardos-Verfahren n

pl Metoda przypawania sworzni energią [wyładowania] kondensatora
en Capacitor discharge stud welding process
de Bolzenschweiβverfahren n mit Kondensatorentladung, Kondensatorbolzenschweiβverfahren n

pl Metoda spajania wybuchowego
en Budd shot-weld system, shot-weld system
de Schuβschweiβverfahren n

pl Metoda spawania Benardosa-Olszewskiego
en Benardos welding process
de Benardos-Schweiβverfahren n

pl Metoda spawania ciągłego, metoda Fretz-Moon`a
en Continuous weld process, Fretz Moon process
de Durchlaufschweiβverfahren n, Fretz-Moon-Verfahren n, Fretz-Moon-Schweiβverfahren n

pl Metoda spawania łukowego
en Arc welding method, method of [electric-]arc welding, electric arc method
de Lichtbogenschweiβmethode f

pl Metoda spawania spawania łukowo-wodorowego, metoda arcatom
en Atomic-hydrogen method, atomic-hydrogen welding method
de Arcatom-Schweiβmethode f

pl Metoda spawania techniką krokową
en Back-step method, back-stem sequence of welding, step=back mathod [of welding]
de Pilgerschrittschweiβverfahren n

pl Metoda spawania w prawo
en Backhand process
de Nachrechtsschweiβverfahren n, NR-Schweiβverfahren n

pl Metoda żłobienie elektropowietrznego [elektrodą węglową]
en Arcair process, arc-air process, air carbon-arc process
de Arcair-Verfahren n, Kohlelichtbogen-Preβluftverfahren n

pl Miedyianz prt spawalnicyz
en Copper welding rod
de Kupferschweiβstab m

pl Miedziana elektroda spawalnicza
en Copper welding electrode
de Kupferschweiβelektrode f

pl Miedziana końcówka spawalnicza
en Copper welding nozzle
de Kupferschweiβdüse f, Kupferschweiβmundstück n

pl Miedziana końcówka stykowa
en Copper contact tip
de Kupferkontaktdüse f

pl Miedziana przykładka formująca
en Copper slide, sliding copper shoe
de Kupferner Formschuh m, Kupfergleitschuh m, Kupferformschuh m

pl Miedziana rurka stykowa
en Copper contact tube
de Kupferkontaktrohr n

pl Miedziana wkładka pierścieniowa
en Copper backing ring
de Kopfereinlegering m

pl Miedziany drut dodatkowy
en Copper filler wire
de Kupferzusatzdraht m

pl Miedziany drut spawalniczy
en Copper welding wire
de Kupferschweiβdraht m

pl Miedziany pręt spawalniczy
en Copper welding rod
de Kupferschweiβstab m

pl Miedziany prowadnik rurkowy
en Copper guide tube
de Kopferführungshülse f

pl Miedziować
en Copper
de Verkupfern

pl Miedziowany drut dodatkowy
en Copper plated wire (welding rod)
de Verkupferter Zusatzdraht m

pl Miedziowany drut rdzeniowy
en Coppered core wire
de Verkupferter Kerndraht m

pl Miedziowany drut spawalniczy
en Copper-coated welding wire, copper-clad welding wire
de Verkupferter Schweiβdraht m

pl Miejsce (strefa) spawania łukowego
en Arc welding zone
de Lichtbogenschweiβzone f

pl Miejsce styku
en Contact point
de Kontaktstelle f

pl Mieszanka acetylenowo-powietrzna
en Air-acetylene mixture, air acetylene torch
de Azetylene-Luft-Gemisch n

pl Mieszanka acetylenowo-tlenowa
en Acetylene-oxygen miksture
de Azetylen-Sauerstroff-Gemisch n

pl Mieszanka argonowa
en Argon mixture
de Argongasgemisch n

pl Mieszanka argonowo-tlenowa, mieszanka argon-tlen
en Argon-oxygen mixture, oxygen-argon mixture
de Argon-Sauerstoff-Gemisch n

pl Mieszanka argonowo-wodorowa, mieszanka argon-wodór
en Argon-hydrogen [gas] mixture, hydrogen-argon mixture, mixture of argon and hydrogen
de Argon-Wasserstroff-Gemisch n

pl Mieszanka argonu z dwutlenkiem węgla i tlenem, mieszanka argon-CO2-O2
en Argon-CO2-O2 mixture, Argomix-S
de Argon-Kohlendioxid-Sauerstoff-Gemisch n, CO2-Ar-O2-Gemisch n

pl Mieszanka argonu z dwutlenkiem węgla, mieszanka argon-CO2
en Argon-carbon dioxide [gas] mixture, argon CO2 mixture, carbon-dioxide argon shielding gas mixture
de Argon-Kohlendioxid-Gemisch n, Ar-CO2-Gemisch n, Ar-CO2-Schutzgasgemisch n

pl Mieszanka butan-powietrze
en Butane-air mixture
de Butan-Luft-Gemisch n

pl Mieszanka dwutlenku węgla z argonem, mieszanka CO2 - Ar
en CO2 argon shielding gas mixture
de CO2-Ar_Gemisch n, Ar-CO2-Gemisch n

pl Mieszanka gazowa do cięcia
en Cutting gas mixture
de Schneidgasgemisch n

pl Mieszanka termitowa, mieszanina tlenku żelaza i proszku aluminiowego
en Aluminothermic mix, thermit (oxide-aluminum) mixture, mixture of iron oxide and finely divided aluminum
de AT-Mischung f, Thermitgemisch n, Gemisch n aus Eisenoxid und Aluminimgrieβ

pl Miękkie lutowanie aluminium
en Aluminum soldering
de Aluminiumlöten n

pl Moc wiązki
en Beam power
de Strahlleistung f

pl Moment skręcający
en Bending moment
de Biegemoment n

pl Mosiężny drut spawalniczy
en Brass welding wire
de Messingschweiβdraht m

pl Możliwość lutowania twardego
en Brazability, brazeability
de Hartlötbarkeit f

pl Muł pokarbidowy
en Carbide sludge
de Karbidschlamm m