Słownik techniczny


W bazie jest: 1733 słów.

  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż  


A
pl Absorbcja wodoru
en Absorption of hydrogen, hydrogen absorption
de Aufhname f von Wasserstroff, Wasserstroffaufnahme f

pl Absorpcja tlenu
en Oxygen uptake, uptake of oxygen
de Aufnahme f von Sauerstoff, Sauerstoffaufnahme f

pl Acetylen
en Acetylene
de Azetylen (n)

pl Acetylen gazowy
en Acetylene gas, acetylene gas bottle, acetylene gas compressed in cylinders
de Azetylen gas n, s. acetylene storage cylinder, s. bottled acetylene

pl Acetylen gazowy
en Acetylene gas
de Azetylengas n

pl Acetylen o niskim ciśnieniu
en Low-pressure acetylene
de Niederdruckazetylen n

pl Acetylen rozpuszczony (z butli)
en Bottled acetylene, dissolved acetylene, acetylene gas compressed in cylinders
de Azetylenflaschengas n, gelöstes Azetylen n, Dissousgas n, Flaschenazetylen n

pl Aluminiowy drut dodatkowy [do spawania]
en Aluminum filler wire
de Aluminiumzusatzdraht m

pl Aluminiowy drut rdzeniowy
en Aluminum core wire
de Aluminiumkerndraht m

pl Aluminiowy drut spawalniczy
en Aluminum weld wire, aluminum welding wire
de Aluminiumschweiβdraht m

pl Aluminiowy materiał dodatkowy [do spawania]
en Aluminum filler [metal]
de Aluminiumzusatzwerkstoff m

pl Aluminium
en Aluminum (US), aluminium
de Aluminium n

pl Aluminotermia
en Aluminothermics
de Aluminothermie f

pl Amplituda drgań (wibracji)
en Amplitude of vibration, vibration amplitude
de Schwingungsweite f, Schwingungsamplitude f

pl Amplituda ruchu wahadłowego, szerokość wahania
en Amplitude of oscillation (reciprocation), width of the weave
de Pandelamplitude f, Pandelbewegung f, Pandelbreite f

pl Analiza drutu rdzeniowego
en Analysis of the core wire
de Analyse f des Kerndrahtes, Kerndrahtanalyse f

pl Analiza sitowa, analiza przez przesiewania
en Analysis by sieving
de Siebanalyse f

pl Anoda łuku
en Arc anode
de Anode f des Lichtbogens, Lichtbogenanode f

pl Anodowe jeziorko spawalnicze
en Anode weld pool, base metal weld pool
de Grundwerkstoffseitiges (werkstückseitiges) Schmelzbad n

pl Anodowe jeziorko spawalnicze
en Base metal weld pool, anode weld pool
de Grundwerkstoffseitiges (werkstückseitiges) Schmelzbad n

pl Anodowy spadek napięcia
en Anode voltage drop, anode drop (potential gradient)
de Spannungsabfall m an der Anode, Anodenfall m

pl Argon
en Argon
de Argon n

pl Argon ochronny
en Argon-shielding gas, argon inert gas, inert argon gas
de Argonschutzgas n

pl Argon ochronny przetopu (warstwy graniowej)
en Argon root gas
de Argon-Wurzelschutzgas n

pl Argon roboczy, argon nośny
en Argon carrier gas
de Argonträgergas n

pl Asymetryczny rowek spawalniczy
en Asymmetric groove weld
de Ungleichseitige (asymmetriche) Fuge f

pl Atmosfera argonu
en Argon atmosphere, atmosphere of argon
de Argonatmosphäre f

pl Atmosfera CO2
en CO2 atmosphere
de CO2-Atmosphäre f

pl Atmosfera helu
en Atmosphere of [gaseous] helium, helium atmosphere
de Heliumatmosphäre f

pl Atmosfera ochronna w postaci CO2
en Co2-shielded atmosphere
de CO2-Schutzgasatmosphäre f

pl Atmosfera wodoru
en Atmosphere of hydrogen, hydrogen atmosphere
de Wasserstoffatmosphäre f

pl Austenityczna elektroda spawalnicza
en Austenitic welding electrode
de Austenitische Schweiβelektrode f

pl Austenityczne złącze spawane
en Austenitic weld joint
de Austenitische Schweiβverbindung f

pl Automat (automatyczne urządzenie) do spawania łukowego
en Automatic arc welding equipment, automatic arc welding machine
de Automatische Lichtbogenschweiβanlage f, Lichtbogenschweiβautomat m, selbsttätige Lichtbogenschweiβmaschine f

pl Automat (maszyna) do cięcia tlenem, automat (maszyna) do cięcia gazowego, automat (maszyna) do cięcia tlenowego
en Automatic flame-cutting machine, automatic gas-cutting (oxygen-cutting) machine
de Brennschneidautomat m, automatische Brennschneidmaschine f

pl Automat (urządzenie automatyczne) do spawania w atmosferze (osłonie) gazu ochronnego
en Automatic gas-shielded arc welding equipment, automatic gas-shielded welding unit, automatic inert-gas arc welder, automatic inert-gas welding unit
de Schutzgasschweiβautomat m, automatische Schutzgasschweiβanlage f

pl Automat do lutowania
en Automatic soldering machine
de Lötautomat m

pl Automat do lutowania twardego
en Automatic brazer (brazing machine)
de Hartlötautomat m

pl Automat do napawania gazowego
en Automatic oxyacetylene hard-facing machine
de Gassauftragschweiβautomat m

pl Automat do prostowania i przecinania drutu, automatyczna prostarko-przecinarka drutu
en Automatic wire straightening and cutting machine
de Drahtricht- und -abschneideautomat m

pl Automat do spawania
en Automatic surfacing machine
de Auftragschweiβautomat m

pl Automat do spawania [metodą] TIG, automat TIG
en Completely automatic gas tungsten-arc welding setup
de WIG-Vollautomat m

pl Automat do spawania cienkim drutem
en Automatic fine-wire welder
de Dündrahtschweiβautomat m

pl Automat do spawania elektro-żużlowego (EŻ), spawarka samoczynna (EŻ)
en Automatic electroslag welder, automatic electroslag welding machine
de Unterschlackeschweiβautomat m, Automat m für das Electro-Schlacke-Schweiβen, ES-Schweiβautomat m, ES-Automat m

pl Automat do spawania gazowego
en Automatic gas welding machine
de Gasschmelzschweiβautomat m

pl Automat do spawania gorącym gazem
en Automatic hot-gas welder
de Automatisches Heiβgasschweiβgerät n

pl Automat do spawania ŁK (likiem krytym) prądem stałym
en Automatic d. c. submerged-arc welding machine
de UP-Gleichstromschweiβautomat m

pl Automat do spawania ŁK (łukiem krytym)
en Automatic submerged-arc welding machine, automatic submerged-arc machine
de Unterpulver[schweiβ]automat m, UP-[Schweiβ]automat m

pl Automat do spawania ŁK (łukiem krytym) dwoma drutami (elektrodami) równolegle
en Automatic parallel submerged-arc welding machine
de UP-Paralleldrahtautomat m

pl Automat do spawania ŁK (łukiem krytym) jednym drutem, jednoelektrodowy automat do spawania ŁK (łukiem krytym)
en Automatic single-electrode submerged-arc welding equipment
de UP-Eindrahtautomat m

pl Automat do spawania ŁK (łukiem krytym) trzema drutami, trójdrutowy (trójelektrodowy) automat do spaw
en Automatic three-electrode submerged-arc welding equipment
de UP-Dreidrahtautomat m

pl Automat do spawania ŁK (łukiem krytym) w układzie tandem
en Automatic tandem submerged-arc welding machine
de UP-Tandemschweiβautomat m

pl Automat do spawania łukiem krótkim
en Automatic short-circuiting arc unit
de Kurzlichtbogen[schweiβ]automat m

pl Automat do spawania łukowo-wodorowego
en Automatic atomic-hydrogen welder
de Arcatom-Schweiβautomat m

pl Automat do spawania obwodowego
en Automatic girth welder (welding machine)
de Rundnaht[schweiβ]automat m

pl Automat do spawania obwodowego rur w [atmosferze] CO2, automat do spawania obwodowego rur w osłonie CO2
en Automatic CO2 welding machine for circumferential seams
de CO2-Rundnahtschweiβautomat m

pl Automat do spawania pachwinowego ŁK (łukiem krytym), spawarka samoczynna do spawania pachwinowego ŁK (łukiem krytym)
en Automatic fillet submerged-arc welder
de UP-Kehlnahtautomat m

pl Automat do spawania precyzyjnego
en Automatic precision welding equipment
de Präzisionsschweiβautomat m

pl Automat do spawania punktowego [metodą] TIG, automat TIG do spawania punktowego
en Automatic TIG spot welding machine
de WIG-Punktschweiβautomat m

pl Automat do spawania punktowego w [atmosferze] CO2, automat do spawania punktowego w osłonie CO2
en Automatic CO2 spot welding machine, automatic CO2 arc spot welding unit
de CO2-Punktschweiβautomat m

pl Automat do spawania punktowego, automatyczna zgrzewarka punktowa
en Automatic spot welder (welding machine, welding unit)
de Punktschweiβautomat m, automatische Punktschweiβanlage f

pl Automat do spawania rur
en Automatic pipe welder (welding machine), automatic tube welder, automatic tube welding machine
de Rohrschweiβautomat m

pl Automat do spawania rur w [atmosferze] CO2, automat do spawania rur w osłonie CO2
en Automatic CO2 pipe welder, CO2 automatic pipe welder
de CO2-Rohrschweiβautomat m

pl Automat do spawania w [atmosferze] CO2, automat (urządzenie automatyczne) do spawania w osłonie CO2
en Automatic CO2 welding machine, automatic CO2-shielded consumable-electrode welding machine, automatic CO2-shielded welding equipment, CO2 automatic welding machine (unit)
de CO2-Schweiβautomat m, CO2-Automat m, CO2-[SG-]Schweiβautomat m, SG-Schweiβautomat m, automatisches CO2-Schweiβgerät n

pl Automat do spawanie [metodą] TIG
en Automatc gas tungsten-arc welding machine (setup), automatic tungsten-arc unit, automatic TIG welder (welding machine), automatic gas tungsten-arc equipment, automatic argonarc welding equipment
de WIG-Schweiβautomat m, Argonarc-Schweiβautomat m

pl Automat do zgrzewania łańcuchów
en Chain welding equipment
de Kettenschweiβautomat m

pl Automat dwuglowicowy
en Automatic dual-head welder, twin head automatic, two headed automatic unit
de Doppelkopf[schweiβ]automat m

pl Automat spawalniczy na drut [elektrodowy]
en Automatic wire welding machine
de Drahtschweiβautomat m

pl Automat spawalniczy, automatyczne urządzenie spawalnicze
en Automatic welder, automatic welding equipment (installation, machine, system, unit)
de Schweiβautomat m, automatische Schweiβanlage (Schweiβeinrichtung) f, automatisches Schweiβgerät n

pl Automat sterowany numerycznie do spawania punktowego [metodą] TIG, automat TIG sterowany numerycznie
en Automatic tape-controlled gas tungsten-arc spot welding unit
de Numerisch gesteuerter WIG-Punktschweiβautomat m

pl Automat wieloelektrodowy
en Automatic multiple-electrode machine
de Mehrfachelektrodenautomat m

pl Automatyczna linia lutownicza
en Automatic soldering line
de Automatische Lötstraβe f

pl Automatyczna maszyna do spawania łukowego
en Automatic arc welding machine
de Automatische Lichtbogenschweiβmaschine f

pl Automatyczna zgrzewarka doczołowa
en Automatic butt welder (welding machine)
de Automatische (selbsttätige) Stumpfschweiβmaschine f, Stumpfschweiβautomat m

pl Automatyczna zgrzewarka doczołowo-iskrowa
en Automatic flash butt welder
de Abbrennstumpfschweiβautomat m, automatische Abbrennstumpfschweiβmaschine f

pl Automatyczna zgrzewarka garbowa
en Automatic projection welder, automated projection welder
de Buckelschweiβautomat m

pl Automatyczna zgrzewarka oporowa
en Automatic resistance welder (welding machine)
de Automatische Widerstandsschweiβanlage f, Widerstandsschweiβautomat m

pl Automatyczne oprzyrządowanie spawalnicze
en Automatic welding fixture
de Automatische Schweiβvorrichtung f

pl Automatyczne spawanie [elektro-} żużlowe
en Automatic electroslag welding, electroslag automatic [vertical] welding
de Elektro-Schlacke-Automatenschweiβen n, ES-Automatenschweiβen n, automatisches Elektro-Schlacke-Schweiβen n

pl Automatyczne spawanie gazowe
en Automatic oxyacetylene welding
de Automatisches G-Schweiβen n, automatisches Gasschmelzschweiβen n

pl Automatyczne spawanie ŁK (łukiem krytym) w pozycji naściennej
en Automatic submerged-arc three o`clock welding
de Automatisches UP-Horizontalschweiβen n

pl Automatyczne spawanie ŁK (łukiem krytym), samoczynne spawanie ŁK (łukiem krytym)
en Automatic submerged-arc welding, submerged-arc automatic welding, automatic submerged melt welding
de UP-Automatischenschweiβen n, automatisches (selbsttätiges) UP-schweiβen n

pl Automatyczne spawanie łukowe
en Automatic arc welding, oper-arc automatic welding
de Lichtbogenautomatenschweiβen n, automatisches Lichtbogenschweiβen n

pl Automatyczne spawanie łukowo-wodorowe
en Automatic atomic-hydrogen welding
de Arcatom-Automatenschweiβen n, automatisches Arcatom-Schweiβen n

pl Automatyczne spawanie metodą MIG
en Automatic metal-arc gas-shielded welding, automatic MIG welding, automatic gas metal-arc welding
de MIG-Automatenschweiβen n, automatisches MIG-Schweiβen n

pl Automatyczne spawanie w atmosferze (osłonie) gazu
en Automatic gas-shielded arc welding
de Automatisches Schutzgasschweiβen n

pl Automatyczne urządzenie do spawania metodą MIG
en Automatic gas metal-arc welding installation
de Automatisch arbeitende MIG-Schweiβanlage f, MIG-Schweiβautomat m

pl Automatyczne urządzenie do zgrzewania iskrowego
en Automatic flash welder (welding unit)
de Automatische Abbrennschweiβanlage f, Abbrennschweiβautomat m

pl Automatyczny podajnik drutu, automatyczne urządzenie do posuwu drutu
en Automatic wire drive mechanism, automatic wire feeding device, automatic welding wire feeding device
de Drahtvorschubautomat m, automatische Drahtvorschubeinrichtung f

pl Automatyzacja spawania
en Automation of welding, welding automation
de Automatisierung f der Schweiβtechnik, Automatisierung des Schweiβens, schweiβtechnische Automatisierung

pl Azbestowe rękawice ochronne
en Asbestos gloves (mittens)
de Arbeitschutzhandschuhe mpl aus Asbestgewebe, Asbesthandschuhe mpl

pl Azot w powietrzu (atmosferze), azot z powietrza (atmosfery)
en Atmospheric nitrogen, nitrogen of the air
de Luftstickstoff m