Słownik techniczny


W bazie jest: 1733 słów.

  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż  


Ź
pl Źródło prądu
en Current [supply] source, power source (supply), source of current (power, supply)
de Stromquelle f

pl Źródło prądu cięcia
en Cutting power supply
de Schneidstromquelle f

pl Źródło prądu do spawania łukowego, spawalnicze źródło prądu
en Arc welding source, arc welding power source (supply), source of arc-welding current
de Lichtbogenschweiβstromquelle f, Schweiβstromquelle f zum Lichtbogenschweiβen, Stromquelle f für das Lichtbogenschweiβen

pl Źródło prądu do spawania w CO2 (atmosferze CO2, osłonie CO2)
en CO2 welding power source
de CO2-Schweiβstromquelle f, Schweiβstromquelle f für das CO2-Schutzgasschweiβen, Schweiβstromquelle f für das CO2-Schweiβen

pl Źródło prądu o stałym napięciu [roboczym], źródło prądu z płaską charakterystyką zewnętrzną
en Constant-voltage power source, constant-voltage welding source, constant potential power source (supply), constant potential welding source
de Konstantspannungsstromquelle f

pl Źródło prądu stałego o stałym napięciu [roboczym], źródło prądu stalego z płaską charakterystyką zewnętrzną
en Constant-potencial d. c. power supply, d. c. constant potencial (voltage) power source
de Konstantspannungsgleichstromquelle f

pl Źródło prądu z płaską chrakterystyką zewnętrzną przeznaczone do spawania łukowego
en Constant-voltage arc-welding power supply
de Konstantspannungsstromquelle f für das Lichtbogenschweiβen

pl Źródło przemiennego prądu spawania
en A. c. welding power source
de Wechselstromschweiβquelle f