Słownik techniczny


W bazie jest: 1733 słów.

  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż  


Ś
pl Ścianka rowka (nieprzygotowana)
en fusion face (unprepared)
de Stirnfläche

pl Ścianka rowka (przygotowana)
en fusion face (prepared)
de Fugenflanke

pl Ścianka rowka (spoina pachwinowa)
en fusion face (fillet weld)
de Kehlflanke

pl Ścieg graniowy
en root run
de Wurzellage

pl Ścieg graniowy spoiny podpawanej
en Back-up weld, backing run (bead)
de Wurzelseitige Stützraupe f, Gegennaht f, Wurzelgegennaht f, Kappnaht f

pl Ścieg krokowy
en Back-step weld, step-back weld
de Pilgerschrittnaht f

pl Ścieg napawany [na blasze], ścieg ułożony [na blasze]
en Bead-on-plate run, bead-on-plate weld
de Aufgeschweiβte Raupe

pl Ścieg napoiny
en Build-up bead, surfacing bead
de Auftragschweiβraupe f, Aufschweiβraupe f, Auftragraupe f

pl Ścieg spawalniczy
en Bead of welding, weld[ing] bead
de Schweiβraupe f

pl Ścieg wykonany przy pomocy spawania łukowego
en Arc weld bead
de Lichtbogenschweiβraupe f

pl Ścieg, warstwa
en Bead run, bead
de Raupe f, Lage f

pl Średnia szybkość (prędkość) spawania
en Average welding speed
de Mittlere Schweiβgeschwindigkeit f

pl Średnica drutu rdzeniowego [elektrody]
en Core wire diameter, diameter of the core wire
de Durchmesser m des Kerndrahtes, Kerndrahtdurchmesser m

pl Średnica dyszy miedzianej
en Copper nozzle diameter
de Kupferdüsendurchmesser m

pl Średnica garbu
en projection diameter
de Buckeldurchmesser

pl Średnica garbu pierścieniowego
en annular projection diameter
de Ringbuckeldurchmesser

pl Średnica jądra zgrzeiny
en nugget diameter
de Lisendurchmesser

pl Średnica łuku
en Arc diameter, diameter of the arc
de Bogendurchmesser m, Lichtbogendurchmesser m, Durchmesser m des Lichtbogens

pl Średnica otuliny
en Coating diameter, diameter of the coating, coating size
de Durchmesser m der Umhüllung, Umhüllungsdurchmesser m

pl Średnica plamki anodowej
en Anode spot diameter
de Anoden[brenn]fleckdurchmesser m, Durchmesser m des Anodeflecks

pl Średnica wiązki
en Beam diameter
de Strahldurchmesser m

pl Środek (emulsja, płyn) przeciwko przyklejaniu się odprysków
en Anti-spatter compound (material, paint, spray), spatter-proofing compound
de Schutzemulsion f, Spritzerschutzemulsion f, spritzerabweisendes Mittel n

pl Środek (środkowa linia) elektrody
en Centerline of the electrode
de Elektrodemitte f

pl Środek jeziorka spawalniczego
en Center of the puddle
de Mitte f des Schmelzbades, Schweiβbadmitte f

pl Środek łuku [elektrycznego]
en Arc center, center of the arc
de Lichtbogenmitte f, Lichtbogenzentrum n

pl Środek rowka
en Center of the groove
de Fugenmitte f

pl Środek spoiny
en Center of the weld, weld center
de Schweiβnahtmitte f, Mitte f der Schweiβnaht

pl Środek stopiwa
en Center of the deposit
de Zentrum n des schweiβgutes, Schweiβgutmitte f

pl Środek szwu
en Center of the seam
de Nahtmitte f

pl Środek warstwy
en Center of the run
de Lagenmitte f