Spawanie i zgrzewanie tworzyw termoplastycznych

PN-EN 12814-1:2002
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część I Próba zginania

PN-EN 12814-1:2002/ AC:2004
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 1: Próba zginania

PN-EN 12814-2:2002

Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 2: Próba rozciągania

PN-EN 12814-3:2002
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 3: Próba pełzania podczas rozciągania

PN-EN 12814-3:2002/ A1:2005
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termo­plastycznych - Część 3: Próba pełzania podczas rozciągania (oryg.)

PN-EN 12814-4:2003
Badanie połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 4: Próba oddzierania

PN-EN 12814-5:2002
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Cześć 5: Badanie makroskopowe

PN-EN 12814-6:2002
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 6: Próba rozciągania w niskiej temperaturze

PN-EN 12814-7:2004
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 7: Próba rozciągania próbek z przewężeniem

PN-EN 12814-8:2003
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 8: Wymagania

PN-EN 12814-8:2003/ AC:2004
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 8: Wymagania

PN-EN 12943:2002
Sporwą spawalnicze do tworzyw termoplastycznych - Zakres, oznaczenie, wymacania badania

PN-EN 13100-1:2002
Badania nieniszczące połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 1: Ocena wizualna

PN-EN 13100-2:2005
Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 2: Badania radiograficzne za pomocą promieniowania X

PN-EN 13100-3:2006
Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 3: Badania ultradźwiękowe

PN-EN 13705:2005
Spawanie tworzyw termoplastycznych - Maszyny i urządzenia do spawania gorącym gazem (łącznie ze spawaniem ekstruzyjnym)

PN-EN 14728:2006
Niezgodności w złączach spawanych i zgrzewanych termoplastycznych tworzyw sztucznych - Klasyfikacja