Spawanie

PN-EN 1708-1:2010
Spawanie - Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali  - Część 1 Elementy ciśnieniowe(oryg.)

PN-EN 1708-2:2004
Spawanie - Podstawowe rozwiązania stalowych połączeń spawanych - Część 2 Elementy nie obciążone ciśnieniem wewnętrznym.

PN-EN 12732:2004
Systemy dostawy gazu -- Spawanie stalowych układów rurowych - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 14163:2005
Przemyśl naftowy i gazowniczy - Systemy rurociągów przesyłowych - Spawanie rurociągów

PN-EN 14163:2005/AC:2006
Przemysł naftowy i gazowniczy - Systemy rurociągów przesyłowych - Spawanie rurociągów

PN-EN 14730-1:2006
Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Część 1: Dopuszczenie procesów spawania (oryg.)

PN-EN 15085-1:2007
Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych : Część 1: Postanowienia ogólne (oryg.)

PN-EN 15085-2:2007
Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych (oryg.)

PN-EN 15085-3:2007/AC:2010
Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 3: Wymagania konstrukcyjne (oryg.)

PN-EN 15085-4:2007
Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 4: Wymagania produkcyjne (oryg.)

PN-EN 15085-5:2007
Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Cześć 5: Kontrola, badania i dokumentacja (oryg.)

PN-EN 15594:2009
Kolejnictwo - Regeneracja szyn spawaniem łukiem elektrycznym (oryg.)


PN-EN ISO 3690:2005
Spawanie i procesy pokrewne - Oznaczenie zawartości wodoru w ferrytycznym metalu spoiny

PN-EN ISO 8249:2005
Spawanie - Określanie liczby ferrytu (FN) w stopiwie nierdzewnych chromowo-niklowych stali austenitycznych i ferytyczno-austenitycznych dupleks

PN-EN ISO 9692-1:2008
Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące przygotowania złączy - Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali

PN-EN ISO 9692-2:2002
Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania - Część 2: Spawanie stali łukiem krytym

PN-EN ISO 9692-3:2004
Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące przygotowania złączy - Część 3: Spawanie aluminium i jego stopów elektrodą metalową i elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

PN-EN ISO 9692-3:2004/ A1:2005
Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące przygotowania złączy - Część 3: Spawanie aluminium i jego stopów elektrodą metalową i elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

PN-EN ISO 9692-4:2004
Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące przygotowania złączy - Część 4: Stale platerowane (oryg.)

PN-EN ISO 11970:2009

Specyfikacja i uznanie procedur spawania produkcyjnego odlewów staliwnych

PN-EN ISO 15607:2007
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogólne

PN-EN ISO 15609-1:2007
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna spawania - Część 1: Spawanie łukowe

PN-EN ISO 15609-2:2005
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna spawania- Cześć 2: Spawanie gazowe

PN-EN ISO 15609-3:2007
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna spawania - Część 3: Spawanie wiązką elektronów

PN-EN ISO 15609-4:2009
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna spawania - Część 4: Spawanie wiązką promieniowania laserowego

PN-EN ISO 15609-5:2007
Specyfikacja i kwalifikowanie technologu spawania metali - Instrukcja technologiczna spawania - Część 5: Zgrzewanie rezystancyjne

PN-EN ISO 15610:2006
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania

PN-EN ISO 15611:2006
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia w spawaniu

PN-EN ISO 15612:2006

Specyfikacja i kwalifikowanie technologu spawania metali - Kwalifikowanie przez przyjęcie standardowej technologii spawania

PN-EN ISO 15613:2006
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania

PN-EN ISO 15614-1:2008
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

PN-EN ISO 15614-1:2008/ A1:2008
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazo we stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu (oryg.)

PN-EN ISO 15614-2:2008
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 2: Spawanie łukowe niestopowych i niskostopowych

PN-EN ISO 15614-3:2009
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 3: Spawanie łukowe aluminium i jego stopów

PN-EN ISO 15614-4:2007/AC:2009
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 4: Spawanie wykańczające odlewów aluminiowych

PN-EN ISO 15614-5:2008
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 5: Spawanie łukowe tytanu, cyrkonu i ich stopów

PN-EN ISO 15614-6:2008
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 6: Spawanie łukowe i gazowe miedzi i jej stopów

PN-EN ISO 15614-7:2009
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 7: Napawanie

PN-EN ISO 15614-8:2005
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania -Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi

PN-EN ISO 15614-10:2005
Specyfikacja i kwalifikowanie technologu spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 10: Spawanie podwodne na sucho (oryg.)

PN-EN ISO 15614-11:2005
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązka promieniowania laserowego

PN-EN ISO 15614-12:2006
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe

PN-EN ISO 15614-13:2008
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 13: Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe i Iskrowe

PN-EN ISO 17660-1:2008
Spawanie - Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej - Część 1: Złącza spawane/zgrzewane nośne

PN-EN ISO 17660-2:2008
Spawanie - Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej - Część 2 Złącza spawane/zgrzewane nienośne

PN-M-69008:1987
Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-M-69009:1987
Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy spawalnicze - Podział

PN-M-69011:1978
Spawalnictwo - Złącza spawane w konstrukcjach stalowych - Podział i wymagania

PN-M-69023:1990
Spawalnictwo - Spawanie łukowe stali platerowanych stalą odporną na korozję - Wytyczne projektowania i wykonywania złączy spawanych

PN-M-69025:1970
Spawanie gazowe miedzi - Przygotowanie brzegów do spawania

PN-M-69026:1972
Spawanie łukowe miedzi w osłonie argonu elektrodą wolframową Przygotowanie brzegów do spawania

PN-78/M-69028:1978
Spawalnictwo - Spawanie łukowe miedzi w osłonie argonu elektrodą topliwą - Przygotowanie brzegów do spawania

PN-W-88501:1998
Sprzęt nurkowy - Uchwyty do elektrod do spawania pod wodą - Wymagania i badania

PN-W-88502:1998
Sprzęt nurkowy - Palniki tlenowo-elektryczne do cięcia pod wodą - Wymagania i badania