Oznaczenie stali wg PN-EN 10027-2

Zgodnie z normą PN-EN 10027-2: 1994 - każdy gatunek stali jest oznaczony także numerem, który można podać zamiast znaku stali.
- numer stali zawiera 5 cyfr: l.xxnn, gdzie:
1 - oznacza stal (ogólniej stop żelaza); xx - dwie cyfry oznaczające grupę stali; nn - dwie cyfry wyróżniające konkretny gatunek w grupie.
- np. 1.4401 -  oznacza gatunek stali austenitycznej X5CrNiMo17-12-2.
Grupy stali - ustalono według składu chemicznego, własności mechanicznych, fizycznych i technologicznych oraz według zastosowania.
- na przykład:
- stale niestopowe jakościowe: mają numery grup 01 do 07 i 91 do 97;
- stale niestopowe specjalne: 10 do 18;
- stale stopowe odporne na korozję i żaroodporne: 40 do 49;
- stale stopowe konstrukcyjne, maszynowe i na zbiorniki ciśnieniowe:50 do 89.