Oznaczenie stali wg norm europejskich

Zgodnie z Normami Europejskimi obowiązują dwa systemy oznaczania stali:
- znakowy (według PN-EN 10027-1: 1994); znak stali składa się z symboli literowych i cyfr;
- cyfrowy (według PN-EN 10027-2: 1994); numer stali składa się tylko z cyfr.

Każdy gatunek stali - ma nadany znak i numer, jednoznacznie identyfikujące tylko jeden materiał.

- symbole w znaku są tak dobrane, że wskazują na jej główne cechy (np. na zastosowanie, własności mechaniczne lub fizyczne, albo skład chemiczny), co ułatwia przybliżoną identyfikację gatunku stali;
- numer stali, który można  podawać   zamiast  znaku,  jest  łatwiejszy   do elektronicznego przetwarzania danych, gdyż składa się tylko z pięciu cyfr.
Podany system oznaczeń stali - wprowadzono w państwach UE od 1992 r.