Natryskiwanie cieplne

PN-EN 582:1996
Natryskiwanie cieplne - Określanie przyczepności metodą odrywania

PN-EN 657:2006
Natryskiwanie cieplne - Terminologia, klasyfikacja

PN-EN 1274:2007
Natryskiwanie cieplne - Proszki. Skład chemiczny, techniczne warunki dostawy

PN-EN 1395-1:2007
Natryskiwanie cieplne - Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego - Cześć 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1395-2:2007
Natryskiwanie cieplne - Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego - Część 2: Natryskiwanie płomieniowe z uwzględnieniem natryskiwania naddźwiękowego HVOF

PN-EN 1395-3:2007
Natryskiwanie cieplne - Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego - Część 3: Natryskiwanie łukowe

PN-EN 1395-4:2007
Natryskiwanie cieplne - Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego - Część 4: Natryskiwanie plazmowe

PN-EN 1395-5:2007
Natryskanie cieplne - Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego - Część 5: Natryskiwanie plazmowe w komorach

PN-EN 1395-6:2007
Natryskiwanie cieplne - Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego - Część 6: Manipulatory

PN-EN 1395-7:2007
Natryskiwanie cieplne - Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego - Część 7: Podajniki proszku

PN-EN 13507:2002
Natryskiwanie cieplne - Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotów i części przed natryskiwaniem cieplnym

PN-EN 14616:2006
Natryskiwanie cieplne - Zalecenia dotyczące stosowania natryskiwania cieplnego

PN-EN 14665:2006
Natryskiwanie cieplne - Powłoki natryskiwane cieplnie - Symbole prezentowane na rysunkach

PN-EN 15311:2008
Natryskiwanie cieplne - Części z powłokami natryskiwanymi cieplnie - Techniczne warunki dostawy

PN-EN 15339-2:2009
Natryskiwanie cieplne - Wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu do natryskiwania cieplneqo -- Część 2 Zespoły steujące. gazami

PN-EN 15340:2008
Natryskiwanie cieplne - Oznaczanie odporności powłok natryskiwanych cieplnie na naprężenia ścinające

PN-EN 15520:2009
Natryskiwanie cieplne - Zalecenia dotyczące zasad konstruowania części przeznaczonych do natryskiwania cieplnego

PN-EN ISO 2063:2006
Natryskiwanie cieplne - Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Cynk. aluminium i ich stopy

PN-EN ISO 14919:2002
Natryskiwanie cieplne - Druty, pręty i żyłki do natryskiwania płomieniowego i łukowego - Klasyfikacja - Techniczne warunki dostawy

PN-EN ISO 14920:2000
Natryskiwanie cieplne - Natryskiwanie i przetapianie powłok ze stopów przetaplalnych natryskanych cieplnie

PN-EN ISO 14921:2002
Natryskiwanie cieplne - Procedury stosowania powłok natryskiwanych cieplnie na części maszyn

PN-EN ISO 14922-1:2002
Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji - Część 1: Wytyczne doboru i zastosowanie

PN-EN ISO 14922-2:2002
Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji • Część 2: Kompleksowe wymagania lakościowe

PN-EN ISO 14922-3:2002
Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji - Część 3: Standardowe wymagania jakościowe

PN-EN ISO 14922-4:2002
Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji - Część 4: Podstawowe wymagania jakościowe

PN-EN ISO 14923:2005
Natryskiwanie cieplne - Charakterystyka i badanie powłok natryskiwanych cieplnie

PN-EN ISO 14924:2006
Natryskiwanie cieplne - Obróbka końcowa i wykończeniowa powłok natryskiwanych cieplnie

PN-EN ISO 17834:2006
Natryskiwanie cieplne - Powłoki do ochrony przed korozją i utlenianiem w podwyższonych temperaturach

PN-EN ISO 17836:2006
Natryskiwanie cieplne - Wyznaczanie współczynnika osadzania powłoki natryskanej cieplnie

PN-M-69412:1973
Druty do gazowego i łukowego metalizowania natryskowego