Najważniejsze funkcje migomatów - PULS

 Migomaty podczas spawania wykorzystują elektrodę topliwą. Dzięki zastosowaniu gazu osłonowego, który w zależności od metody może być chemicznie aktywny (MAG) lub obojętny (MIG), uzyskana spoina jest bardzo wytrzymała i solidna. Dla zwiększenia komfortu podczas pracy i przyśpieszenia procesu spawania, do spawarek dołącza się szereg funkcji. W ten sposób spawarka przechodzi proces automatyzacji, stając się innowacyjnym wynalazkiem.

 

 

 

Do najważniejszych i zarazem najczęściej stosowanych funkcji w migomatach możemy zaliczyć:
 1. Cykl pracy – ustalamy go dla określonej wartości natężenia prądu spawania. Stanowi procentowy podział czasu pracy (ok. 10min), który uwzględnia okres pracy i przerwy w spawaniu. Nie można zlekceważyć czasu przeznaczonego na przerwy. Sprzęt spawalniczy bardzo często nagrzewa się lub też ulega przegrzaniu. Po przekroczeniu dozwolonej temperatury migomat samoczynnie wyłącza się i następuje proces chłodzenia. Jednakże warto unikać takich sytuacji, gdyż w ten sposób bardzo szybko można spawarkę uszkodzić. Producenci zalecają stosowanie się do cyklu pracy określonego przy sprzęcie, dzięki czemu możemy świadomie przedłużyć jego żywotność.  Warto także zaznaczyć, że cykl pracy zwiększa się wraz ze zmniejszaniem prądu spawania. Jako przykład załóżmy, że spawacz spawa prądem 250A w cyklu 35%, natomiast przy prądzie 170A cykl wynosi 100%.
 2.  
 3. Maksymalny prąd spawania – zawsze określany przez producenta spawarki. Oznacza maksymalną oraz minimalną moc urządzenia. Ma to wpływ na grubość drutu oraz spawanego materiału.
 4.  
 5. Regulacja prądu spawania – migomaty nie mają możliwości bezpośredniego redukowania natężenia prądu spawania. Wartość ta wynika z napięcia i szybkości podawania drutu. Na prąd spawania ma także wpływ średnica drutu i rodzaj gazu osłonowego.
 6.  
 7. Spawanie synergiczne – umożliwia powiązanie ze sobą kilku parametrów spawarki podczas procesu spawania. W ten sposób możliwa jest optymalizacja procesu. Wystarczy określić moc łuku, a funkcja automatycznie dobierze najwłaściwsze parametry optymalizujące spawanie.
 8.  
 9. Regulacja prędkości podawania drutu – przebiega w określonym przedziale. Redukcja jest stopniowa.
 10.  
 11. Regulacja napięcia łuku – płynna lub skokowa. W przypadku, której w zależności od sprzętu ilość skoków jest różna.
 12.  
 13. Puls – jedna z bardziej pomocnych opcji umożliwiająca spawanie prądem pulsacyjnym. Zapewnia on lepszą spoinę, która jest trwalsza i solidniejsza.


Funkcja spawania pulsacyjnego najczęściej spotykana jest w droższych modelach spawarek, dlatego też warto przyjrzeć się jej trochę bliżej. Generalnie parametr ten, podczas spawania, wytwarza dwa rodzaje prądu spawania. Pierwszy nazywany jest podstawowym, który wykorzystuje się do podtrzymania łuku spawalniczego oraz nadtopienia drutu i brzegów materiałów łączonych. Istnieje także drugi prąd pulsacyjny, którego zadaniem jest przenoszenie ciekłego metalu do jeziorka spawalniczego. Co ciekawe, pulsacje zmniejszają ilość rozprysków. Dzięki zastosowaniu opcji puls następuje zwiększenie ilości ciepła wprowadzanej do spawanego elementu. Możliwe jest uzyskanie lepszej spoiny, niezależnie od pozycji spawania.

 

W wielu spawarkach wspomniany dodatkowy parametr zmodernizowano do podwójnej pulsacji. W trakcie tradycyjnej, zwykłej pulsacji pojawiają się okresy wzrostu mocy. W ten sposób wzrasta prędkość podawania drutu oraz natężenie prądu. Po tym wzroście następuje powrót do stanu wyjściowego.
 
Inżynierowie i producenci dążą do tego, aby spawanie migomatem było jak najbardziej intuicyjne i proste. Migomat Stamos oraz Welbach jest urządzeniem, którego producenci dbają o jak najwyższą jakość sprzętu, dzięki czemu klienci podczas spawania uzyskują doskonałe złącze przy minimalnym wykorzystaniu siły fizycznej. 

 

 

  

Komentarze