Materiały dodatkowe

PN-EN 756:2007
Materiały dodatkowe do spawania - Druty lite oraz kombinacje drutów litych I proszkowych z topnikami do spawania lukiem krytym stali niestopowych I drobnoziarnistych - Klasyfikacja

PN-EN 757:2000
Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości - Oznaczenie

PN-EN 760:1998
Materiały dodatkowe do spawania - Topniki do spawania łukiem krytym – Oznaczenie

PN-EN 1600:2002
Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali nierdzewnych I żaroodpornych - Klasyfikacja

PN-EN 12074:2004
Materiały dodatkowe do spawania - Wymagania dotyczące jakości w procesie produkcji, dostaw i dystrybucji materiałów dodatkowych do spawania i procesów pokrewnych

PN-EN 12536:2002
Materiały dodatkowe do spawania - Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie - Klasyfikacja

PN-EN 13347:2004
Miedź i stopy miedzi - Pręty i druty do spawania i lutospawania

PN-EN 13479:2007
Materiały dodatkowe do spawania - Ogółna norma wyrobu dot. materiałów dodatkowych I topników do spawania metali

PN-EN 14295:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i druty elektrodowe proszkowe oraz kombinaqe elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali o wysokiej wytrzymałości - Klasyfikacja

PN-EN 14532-1:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Metody badania i wymagania jakości - Część 1: Metody podstawowe i ocena zgodności materiałów dodatkowych do spawania stali, niklu i stopów niklu

PN-EN 14532-2:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Metody badania i wymagania jakości • Część 2: Metody uzupełniające i ocena zgodności materiałów dodatkowych do spawania stali, niklu i stopów niklu

PN-EN 14532-3:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Metody badania i wymagania jakości - Część 3: Ocena zgodności drutów elektrodowych, drutów i prętów do spawania stopów aluminium

PN-EN 14640:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Druty lite i pręty do spawania miedzi i stopów miedzi - Klasyfikacja

PN-EN 14700:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Materiały dodatkowe do napawania utwardzającego

PN-EN 22401:1997
Elektrody otulone - Określenie uzysku stoplwa, wydajności topienia i współczynnika topienia

PN-EN 2401:1997/Ap1:2003
Elektrody otulone - Określenie uzysku stopiwa. wydajności topienia i współczynnika topienia

PN-EN ISO 544:2008
Mater. dodatk do spawania - Warunki techniczne dostawy spoiw do spawania - Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

PN-EN ISO 636:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa - Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 1071:2005
Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone, druty, pręty i druty proszkowe do spawania żeliwa - Klasyfikacja

PN-EN ISO 2560:2006
Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 3580:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręczne­go spawania łukowego elektrodą metalową stali opornych na pełzanie - Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 6847:2005
Materiały dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy składu chemicznego

PN-EN ISO 6848:2008
Spawanie i cięcie łukowe - Elektrody wolframowe nietopliwe - Klasyfikacja

PN-EN ISO 14172:2009
Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręczn. spawania łukowego niklu i stopów niklu - Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 14175:2009
Materiały dodatkowe do spawania - Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych

PN-EN ISO 14341:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i stoplwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 14343:2009
Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych - Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 14344:2005
Spawanie i procesy pokrewne - Metody spawania elektrycznego pod topnikiem i w osłonie gazu - Wytyczne zaopatrzenia dotyczące materiałów dodatkowych (oryg.)

PN-EN ISO 14372:2005
Materiały dodatkowe do spawania - Oznaczanie odporności na wilgoć elektrod do ręcznego spawania łukowego przez pomiar dyfundującego wodoru

PN-EN ISO 15792-1:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Metody badania - Część 1: Metody badania dla próbek do badania stopiwa ze stali, niklu i stopów niklu (oryg.)

PN-EN ISO 15792-2:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Metody badania - Część 2: Przygotowanie próbek do badania ze stali techniką jednościegowa i dwuściegową (oryg.)

PN-EN ISO 15792-3:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Metody badania - Część 3: Badanie klasyfikacyjne materiałów dodatkowych do spawania według ich przydatności do pozycji spawania i przetopienia grani w spornie pachwinowej (oryg.)

PN-EN ISO 16834:2009
Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonach gazu stali o wysokiej wytrzymałości - Klasyfikacja

PN-EN ISO 17632:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie i bez osłony gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 17633:2006
Materiały dodatkowe do spawania - Druty proszkowe i pręty do spawania łukowego bez i w osłonie gazów stali nierdzewnych i żaroodpornych - Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 17634:2006
Materiały dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie gazów stali odpornych na pełzanie - Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 18273:2007
Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania aluminium i stopów aluminium - Klasyfikacja

PN-EN ISO 18274:2008
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty i taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania niklu i stopów niklu — Klasyfikacja

PN-EN ISO 18276:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu I bez osłony gazu stali o wysokiej wytrzymałości - Klasyfikacja

PN-EN ISO 21952:2009
Matenały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie - Klasyfikacja

PN-EN ISO 24034:2006
Materiały dodatkowe do spawania - Druty i pręty lite do spawania tytanu i stopów tytanu - Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 24034:2006/ A1:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Druty i pręty lite do spawania tytanu i stopów tytanu - Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 24598:2008
Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe lite. druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali żarowytrzymałych - Klasyfikacja (oryg.)

PN-E-69010:1979
Wyroby z węgli uszlachetnionych - Elektrody spawalnicze

PN-M-69354:1981
Spawalnictwo - Topniki do gazowego spawania miedzi, mosiądzów, brązów, aluminium i stopów aluminium

PN-M-69356:1967
Topniki do spawania żużlowego

PN-M-69412:1973
Druty do gazowego i łukowego metalizowania natryskowego

PN-M-69430:1991
Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania I napawania - Ogólne wymagania i badania