eNormatywy

Program eNormatywy MIG/MAG przeznaczony jest do obliczania parametrów ekonomicznych i technologicznych procesu spawania stali niskowęglowych i niskostopowych metodą MIG/MAG. Przy jego pomocy można wyliczyć nie tylko konkretne wartości zużycia materiałów dodatkowych (drutu elektrodowego, gazu osłonowego) i ich koszty, koszt energii elektrycznej, czas główny spawania oraz pomocniczy metody ale również przeanalizować wpływ konkretnych parametrów technologicznych na te wartości.

Główny algorytm programu jest oparty na autorskiej hipotezie z zakresu fizyki procesu spawania technologią MIG/MAG będąc jednocześnie narzędziem do jej weryfikacji. Wszystkie wartości wynikowe są obliczane a nie pobierane z baz danych czy tabel. Stanowi to absolutne novum, gdyż powszechnie znane normatywy dla tej metody bazują na doświadczalnictwie.

Program eNormatywy MIG/MAG otrzymał wyróżnienie na targach spawalniczych INTEWELDING 2005.

eNormatywy MIG/MAG są dedykowane dla doświadczonych specjalistów spawalników ale oczywiście mogą być użytkowane przez osoby dysponujące mniejszym doświadczeniem zawodowym w branży spawalniczej służąc pomocą w doborze prawidłowych parametrów procesu spawania metodą MIG/MAG. Do prawidłowej interpretacji wyników obliczeń wykonywanych przez program wymagana jest znajomość choćby minimalnych podstaw teoretycznych w zakresie technologii spawania elektrodą topliwą w osłonach gazowych.
Duża elastyczność we wprowadzaniu danych powoduje, że program jest użytecznym narzędziem do rozwiązywania zagadnień optymalizacji ekonomicznej procesu spawania metodą MIG/MAG. Dzięki jego wykorzystaniu jest możliwa odpowiedź na różne pytania, np.: "jaki wpływ na koszty wykonania spoiny ma zmiana średnicy drutu elektrodowego w celu wykonania warstw licowych?". W tym zakresie program eNormatywy MIG/MAG przyczynia się do poprawy konkurencyjności wytwórców stosujących technologie spawania MIG/MAG oraz może być także niezwykle pomocny w szkoleniu personelu spawalniczego.
Wartości, które oblicza program to: czas główny spawania, czas pomocniczy metody, zużycie drutu elektrodowego, zużycie gazu ochronnego, koszt energii elektrycznej, prędkość spawania, prędkość podawania drutu elektrodowego i opcjonalnie napięcie łuku.
Dane wejściowe to: grubość łączonych krawędzi (złącza doczołowe) lub grubość spoiny pachwinowej (złącza pachwinowe) w zakresie 1,5-40 mm, wybrany typ ukosowania (I, 2I, V-Y, ½V-Y, X, K, U, L), sumaryczna długość spoiny, procentowy skład osłony gazowej, ceny materiałów dodatkowych i energii elektrycznej, natężenie przepływu gazu osłonowego, natężenie prądu spawania i średnica drutu elektrodowego. Jest również możliwe wprowadzenie indywidualnych wartości uzysku, masy właściwej spoiwa, napięcia łuku  oraz geometrii rowka. W zależności od grubości łączonych krawędzi i wybranego rodzaju ukosowania przewidziana jest jedna, dwie lub trzy grupy parametrów (warstwa przetopowa, warstwy wypełniające i warstwy licowe). Program zawiera mechanizmy weryfikacji niektórych danych pod względem technologicznym (np. adekwatność kształtu ukosowania do wprowadzonej grubości, zakresy prądu spawania czy napięcia łuku.


Wymagania systemowe
Program eNormatywy MIG/MAG jest udostępniany w trybie "online" - można go używać wyłącznie poprzez sieć Internet. Do jego użytkowania potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu wyposażony w dowolny system operacyjny i dowolną przeglądarkę internetową (wskazane jest stosowanie najnowszych wersji systemu operacyjnego i przeglądarki). Z programu można korzystać również na komputerach typu PDA. Do efektywniej pracy z programem wystarczą prędkości połączenia dostępne dla modemów telefonicznych.

Źródło:http://www.ekoga.com