Dział ogólny

PN-EN 1792:2010
Spawanie - Wielojęzyczny wykaz terminów dotyczących spawania i procesów pokrewnych (oryg.)

PN-EN 14610:2008
Spawanie i procesy pokrewne - Definicje dotyczące procesów spawania i zgrzewania metali

PN-EN 14717:2009
Spawanie i procesy pokrewne - Środowiskowy wykaz czynności kontrolnych

PN-EN ISO 4063:2009
Spawanie i procesy pokrewne - Nazwy i numery procesów

PN-EN ISO 6947:1999
Spawalnictwo - Pozycje spawania - Określanie kątów pochylenia i obrotu

PN-EN ISO 17659:2008
Spawanie - Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy spawanych/zgrzewanych z ilustracjami

PN-EN 22553:1997
Rysunek techniczny - Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane - Umowne przedstawianie na rysunkach

PN-IEC 60050-851:2001
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Spawanie elektryczne

PN-M-69001:1984
Spawalnictwo - Spajanie metali i procesy pokrewne - Podział