Dokumentacja prac spawalniczych na CD

Tematyka

 • praktyczne i fachowe wskazówki i wytyczne zgodne z obowiązującymi normami i aktami prawnymi, jak prawidłowo przygotować i opracować poszczególne elementy dokumentacji spawalniczej.
 • gotowe przykłady poszczególnych dokumentów: instrukcji technologicznych spawania WPS, protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR, dziennika spawania, protokołu odbioru, książki kontroli
 • wzory i formularze, ułatwiające tworzenie dokumentacji prac spawalniczych
  w zakładzie
 • aktualne normy i przepisy prawa z zakresu prowadzenia i ewidencji prac spawalniczych w zakładzie


Korzyści

 • Fachowe wskazówki dotyczące wypełnienia dokumentów
 • Zwięzłe komentarze ułatwiające interpretację przepisów
 • Materiały pomocnicze przy prowadzeniu dokumentacji
 • Możliwość edycji i wydruku dokumentów
 • Możliwość zapisu sporządzonych wzorów dokumentacji


Spis treści

 

Moduły programu:

 • Wytyczne
 • Przykłady
 • Wzory i formularze
 • Przepisy i norm


Autorzy


Publikacja została opracowana przez dr. inż. Jana Plewniaka Prezesa Zarządu Głównej Sekcji Spawalniczej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich