Czy krajowe firmy spawalnicze mają szansę wziąć udział w budowie polskiej elektrowni jądrowej? - relacja z seminarium w Instytucie Spawalnictwa

 
Celem seminarium było przedstawienie możliwości udziału polskiego przemysłu, a w szczególności branży spawalniczej, w budowie elektrowni jądrowych w Polsce. 
 
Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem wytwórców konstrukcji spajanych. Wiele firm wyraża chęć uczestnictwa w programie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Z uwagi na powagę tematu wszyscy zdają sobie sprawę, że należy rzetelnie rozpoznać i przygotować się do potencjalnych zadań, czyli odpowiedzieć na pytania: jakie produkty i usługi mogą być realizowane lokalnie, które firmy i instytucje posiadają odpowiednie kwalifikacje, których norm należy przestrzegać i w jaki sposób dostosować systemy zarządzania jakością do wymagań stawianych przez sektor energetyki jądrowej.
 
Na początku spotkania p. Andrzej Sidło z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki przedstawił aktualny program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), jego podstawowe etapy i stan realizacji. 
 
Następnie mgr inż.  Adam Rajewski z Politechniki Warszawskiej zapoznał uczestników seminarium z wynikami projektu badawczego pt. „Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej”. Projekt ten, w którym brał udział również Instytut Spawalnictwa, miał za zadanie określenie możliwości uczestnictwa polskiego przemysłu w budowie jądrowych bloków energetycznych w kraju i za granicą. Przeprowadzone badania finansowane były przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
 
Dalsza część spotkania koncentrowała się już wyłącznie na zagadnieniach związanych z zastosowaniem spawania i napawania w budowie elektrowni jądrowej. Zagadnienia te przedstawił dr inż. Jerzy Niagaj z Instytutu Spawalnictwa.
 
 
Uczestnicy seminarium z dużą uwagą wysłuchali wystąpienia specjalistów z francuskiego koncernu AREVA należącego do towarzystwa AFCEN, pp. Philippe Malouines’a i Bernard Laineza. Koncern AREVA to światowy lider w branży energetyki jądrowej, mogący pochwalić się ponad 30-letnią praktyką w budowie elektrowni jądrowych na całym świecie.
 
W ostatniej części spotkania dr hab. inż. Eugeniusz Turyk i dr inż. Jerzy Niagaj przedstawili  możliwości współpracy Instytutu Spawalnictwa z przedsiębiorstwami, które będą chciały brać udział w budowie elektrowni jądrowych. Instytut oferuje pomoc we wdrożeniu technologii spawalniczych, systemów zarządzania jakością, przeprowadzeniu badań i odpowiednich szkoleń personelu.
 
Przedstawione podczas seminarium wystąpienia potwierdziły tezę, że aby móc uczestniczyć w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, krajowe zakłady powinny posiadać odpowiednie systemy zarządzania jakością,  przeszkolony personel o określonych  kompetencjach oraz wiedzę w zakresie przepisów RCC-M i ASME Section III.
 
 

  

Komentarze