Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

 

"Biuletyn IS" (dwumiesięcznik) dostarcza informacji o:

 • najnowszych pracach badawczych i osiągnięciach naukowych Instytutu Spawalnictwa

 • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych

 • pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa

 • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej

 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich

 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa

 • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych

 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych

 • wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa

 • nowych książkach o tematyce spawalniczej

 • producentach urządzeń i materiałów spawalniczych oraz firm handlowych (członków Spawalniczego Informacyjnego Banku Danych)

                                                       

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2015.