Badania niszczące

PN-CR 12361:2002
Badania niszczące spoin materiałów metalowych - Odczynniki do badań makroskopowych i mikroskopowych (oryg.)

PN-EN 875:1999
Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba udarności - Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie

PN-EN 876:1999
Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych

PN-EN 895:1997
Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba rozciągania próbek poprzecznych

PN-EN 910:1999
Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próby zginania

PN-EN 1043-1:2000
Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Próba twardości - Próba twardości złączy spawanych łukowo

PN-EN 1043-2:2000
Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Próba twardości - Próba mikrotwardości złączy spawanych łukowo

PN-EN 1320:1999
Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba łamania

PN-EN 1321:2000
Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy sparzanych - Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych

PN-EN ISO 9018:2008
Badania niszczące spoin w metalach - Badanie na rozciąganie złączy krzyżowych i zakładkowych

PN-EN ISO 17641-1:2005
Badania niszczące spoin w metalach - Badania pękania na gorąco złączy spawanych - Metody spawania łukowego - Część 1: Postanowienia ogólne (oryg.)

PN-EN ISO 17641-2:2005
Badania niszcząco spoin w metalach - Badania pękania na gorąco złączy spawanych - Metody spawania łukowego - Część 2 Próby z utwierdzeniem własnym (oryg.)

PN-EN ISO 17642-1:2005
Badania niszczące spoin w metalach Badania pękania na zimno złączy spawanych - Metody spawania łukowego - Część 1: Postanowienia ogólne (oryg.)

PN-EN ISO 17642-2:2005
Badania niszczące spoin w metalach - Badania pękania na zimno złączy spawanych - Metody spawania łukowego - Część 2: Próby z utwierdzeniem własnym (oryg.)

PN-EN ISO 17642-3:2005
Badania mszczące spoin w metalach - Badania pękania na zimno złączy spawanych - Metody spawania łukowego - Część 3: Badania z obciążeniem zewnętrznym (oryg.)

PN-EN ISO 17653:2004
Badania niszczące spoin metali - Badanie na skręcanie zgrzein punktowych rezystancyjnych (oryg.)

PN-EN ISO 17654:2004
Badania niszczące zgrzein metali - Zgrzewanie rezystancyjne - Badanie z użyciem ciśn. zgrzein liniowych rezystancyjn. (oryg.)

PN-EN ISO 17655:2004
Badania niszczące spoin metali - Metoda pobierania próbek do pomiaru ferrytu delta (oryg.)

PN-M-69710:1988
Spawalnictwo - Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych

PN-M-69712:1957
Spawanie - Próba statyczna rozciągania materiału - Spoiny

PN-M-69734:1969
Próba starzenia stalowych płaskich złącz spawanych doczołowo