11. Charakterystyka najczęściej spawanych materiałów metodą MIG/MAG i ich spawalność

NOK